Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 04 năm 2018

78
0
http://baigiangtinlanh.com
Mất Trí Nhớ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 04 năm 2018

Mất Trí Nhớ

Đọc: Đa-ni-ên 4:28-37

Trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ Đấng Chí Cao. Đa-ni-ên 4:34

Đội cấp cứu ở Carlsbad, California đã đến giải cứu một phụ nữ nói giọng Úc không thể nhớ được bà là ai. Bởi vì bà bị chứng mất trí nhớ và không mang theo chứng minh nhân dân nên không thể cung cấp tên tuổi và quê quán của mình. Các bác sĩ và truyền thông quốc tế đã hỗ trợ để phục hồi sức khỏe cho bà và kể lại câu chuyện của bà để giúp bà đoàn tụ với gia đình.

Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn cũng đã quên mất mình là ai và đến từ đâu. Dù vậy, chứng “mất trí nhớ” của ông thuộc về khía cạnh tâm linh. Khi kiêu ngạo cho rằng vương quốc Ba-by-lôn là do ông xây dựng, ông đã quên mất Chúa là Vua trên muôn vua và mọi thứ ông có đều đến từ Ngài (Đa. 4:17, 28-30).

Chúa đã khiến cho tâm trí của vị vua này ra điên dại, khiến ông ra đồng sống chung với thú vật và ăn cỏ như bò (c.32-33). Cuối cùng, sau bảy năm, Nê-bu-cát-nết-sa nhìn lên bầu trời, ông được phục hồi trí nhớ và nhận biết mình là ai và ai đã ban cho ông vương quốc này. Khi nhận thức được phục hồi, ông đã công bố rằng: “Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ca ngợi, tôn vinh và tán dương Vua Trời” (c.37).

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghĩ mình là ai? Chúng ta đến từ đâu? Bởi vì chúng ta có xu hướng hay quên, nên chúng ta có thể nhờ cậy ai để giúp mình ghi nhớ ngoại trừ Vua trên muôn vua?

Lạy Cha, chúng con thường có khuynh hướng quên mất mình là ai, mình đến từ đâu và mình thuộc về Ngài. Xin giúp chúng con nhớ rằng trong Đấng Christ chúng con là con cái Ngài – được Ngài biết rõ, yêu thương, ban cho mọi nhu cầu và luôn chăm sóc trong cuộc sống hiện tại và mãi mãi.
Khi chúng ta quên đi mình là ai, Cha Thiên Thượng vẫn quan tâm.

bởi Mart DeHaan

 

shares