Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 11 năm 2017

261
0
http://baigiangtinlanh.com
Làm Người

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 11 năm 2017

Làm Người

Đọc: I Phi-e-rơ 2:11-17; 3:8-9

Tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu. I Phi-e-rơ 3:8

Khi được yêu cầu xác định vai trò của mình trong một cộng đồng mà thỉnh thoảng bất hợp tác trong việc tuân thủ pháp luật, một cảnh sát trưởng đã không giơ huy hiệu của mình ra hay đáp trả bằng cấp bậc của mình. Ông lại đề nghị: “Chúng tôi là những con người làm việc với những con người đang gặp khủng hoảng.”

Sự khiêm nhường của ông — sự bình đẳng với đồng loại như ông tuyên bố—nhắc tôi nhớ những lời của Phi-e-rơ khi viết cho các Cơ Đốc nhân ở thế kỷ đầu tiên đang chịu khổ dưới sự bách hại của La Mã. Phi-e-rơ chỉ dẫn: “Tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu” (I Phi. 3:8). Có lẽ Phi-e-rơ đang nói rằng đáp ứng tốt nhất đối với con người đang gặp khủng hoảng là làm người, phải nhận thức được rằng chúng ta đều như nhau. Xét cho cùng, chẳng phải đó là điều mà chính Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài sai Con Ngài — trở thành con người để giúp chúng ta sao? (Phil. 2:7).

Việc chỉ nhìn vào cốt lõi của những tấm lòng sa ngã sẽ cám dỗ chúng ta coi thường địa vị con người của mình. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta xem việc làm con người là một phần ban cho của mình trong thế giới? Chúa Jêsus dạy chúng ta sống trọn vẹn trong vai trò con người, như những đầy tớ nhận biết tất cả mọi người đều như nhau. “Con người” là cách Chúa đã dựng nên chúng ta, được tạo nên theo hình ảnh Ngài và được cứu chuộc bởi tình yêu vô điều kiện của Ngài.

Ngày nay, chúng ta chắc chắn gặp phải những con người trong những cuộc chiến khác nhau. Hãy tưởng tượng sẽ khác biệt thế nào khi chúng ta cư xử cách khiêm nhường—như con người cùng làm việc với những con người khác đang gặp khủng hoảng.

Lạy Cha, xin giúp chúng con khiêm nhường khi đối xử với nhau, giữa con người với con người.
Sự khiêm nhường là kết quả của việc biết Chúa và biết chính mình.

bởi Elisa Morgan

CHÚ GIẢI

Bạn có nhận thấy rằng khi người ta nhận được vinh dự lớn nhờ những thành quả của mình thì họ thường cảm ơn gốc gác khiêm nhường của mình hay không?

Phi-e-rơ thấy rằng một điều rất quan trọng cho những người biết mình đang đại diện cho Chúa là họ cần phải nhớ mình là ai. Khi nhận biết vinh dự cao quý của mình (I Phi. 2:9), Phi-e-rơ khuyên những người tin theo Đấng Christ phải nhớ rằng họ đã từng không thuộc về Chúa; trước đó họ không được thương xót (2:10). Về sau trong cùng một bức thư, ông nhắc nhở những người lãnh đạo giữa vòng con dân Chúa phải nhận ra trách nhiệm của mình trước Chúa và không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho họ để chăm sóc (5:3).

Chúng ta đều là những người được kêu gọi để yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta.

 

shares