http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày, Lời Sống hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 25 tháng 2 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Hết Lòng Trung Tín

Đọc: Dân số Ký 13:26-32; 14:20-24 |

Nhưng vì đầy tớ Ta là Ca-lép không đồng tình với họ mà theo Ta một cách trung tín nên Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám; dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm sản nghiệp. Dân số Ký 14:24

Ca-lép là một người hết lòng trung tín. Ông và Giô-suê có mặt trong nhóm 12 người đi do thám Đất Hứa về báo cáo cho Môi-se và dân sự. Ca-lép nói: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được” (Dân 13:30). Nhưng mười thành viên còn lại trong nhóm đã nói rằng họ không thắng nổi đâu. Bất chấp lời hứa của Chúa, họ chỉ nhìn thấy chướng ngại mà thôi (c.31-33).

Mười người khiến dân sự nhụt chí và cằn nhằn về Chúa, điều đó dẫn đến việc họ phải lang thang suốt 40 năm trong đồng vắng. Nhưng Ca-lép không bao giờ bỏ cuộc. Chúa nói: “Nhưng vì đầy tớ Ta là Ca-lép không đồng tình với họ mà theo Ta một cách trung tín nên Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám; dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm sản nghiệp” (14:24). Sau 45 năm, Chúa đã giữ lời hứa của Ngài khi Ca-lép, lúc này đã 85 tuổi, nhận được thành Hếp-rôn “vì ông trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (Giô-suê 14:14).

Nhiều thế kỷ sau, một chuyên gia kinh luật đã hỏi Chúa Jêsus: “Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết” (Ma-thi-ơ 22:35-38).

Ngày nay, Ca-lép vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta qua lòng tin của ông nơi một Đức Chúa Trời xứng đáng nhận được tình yêu, sự nương cậy và tận hiến hết lòng của chúng ta.

Lạy Chúa, nguyện hôm nay chúng con yêu Ngài hết lòng và bước theo Ngài mỗi ngày trong linh trình trên đất.
Tận hiến cho Đấng Christ là sự kêu gọi mỗi ngày.
CHÚ GIẢI: Mười thám tử cho rằng dân A-na-kim là một thử thách quá sức bởi vì họ so sánh dân đó với chính mình. Tuy nhiên, Giô-suê và Ca-lép thì so dân đó với Đức Chúa Trời của họ. Rất nhiều hoàn cảnh trong đời sống như vấn đề sức khỏe, trục trặc trong mối liên hệ hay khó khăn về tài chánh, chúng ta có thể chọn so chúng với sự yếu đuối của bản thân hay so với một Đức Chúa Trời toàn năng.
bởi David McCasland
Ngoài ra trên web httlvn.org của Tổng Liên Hội cũng có phần Lời sống hằng ngày. Xin quý vị cùng nghe.