Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 25...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 25 tháng 6 năm 2017

39
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 25 tháng 6 năm 2017

Thấm Nhuần Lời Chúa

Đọc: Phục truyền 6:1-9 |

Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em. Phục truyền 6:6-7

Khi con trai tôi là Xavier còn chập chững, chúng tôi đã có chuyến dã ngoại đến Monterey Bay Aquarium. Khi vào tòa nhà, tôi chỉ một tác phẩm điêu khắc lớn lơ lửng trên trần. “Nhìn kìa con. Cá voi lưng gù kìa.”

Mắt Xavier mở to: “Khổng lồ”, cháu nói.

Chồng tôi quay sang hỏi: “Sao con biết từ đó?”

“Chắc con nghe mình nói.” Tôi nhún vai, ngạc nhiên vì đứa con mới chập chững đã tiếp thu những từ ngữ mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dạy cháu.

Trong Phục truyền đoạn 6, Chúa khích lệ dân Ngài dạy thế hệ trẻ biết và vâng theo Kinh Thánh. Khi dân Y-sơ-ra-ên càng hiểu biết về Chúa, thì họ và con cái họ sẽ kính sợ Ngài hơn và hưởng được những phước hạnh khi biết Ngài cách cá nhân, yêu mến Ngài trọn vẹn và hết lòng vâng phục Ngài (c. 2-5).

Khi chúng ta làm cho tấm lòng và tâm trí mình thấm nhuần Lời Kinh Thánh (c. 6), thì chúng ta sẽ luôn sẵn sàng để chia sẻ tình yêu và lẽ thật của Chúa với con cái mình trong mọi hoạt động hằng ngày (c. 7). Bằng cách làm gương, chúng ta có thể trang bị và khích lệ giới trẻ nhận biết và tôn trọng thẩm quyền của lẽ thật bất biến của Đức Chúa Trời, là lẽ thật liên quan đến chúng ta (c. 8-9).

Khi lời Chúa tự nhiên tuôn ra từ lòng và miệng mình thì chúng ta có thể để lại một di sản đức tin mạnh mẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (4:9).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con Lời thánh của Ngài. Khi chúng con dầm thấm trong lẽ thật của Ngài, xin giúp chúng con tuôn đổ tình yêu và Lời Ngài vào đời sống của người khác với sự mềm mại và tôn trọng.
Những gì chúng ta tiếp thu sẽ quyết định những gì chúng ta nói, sống và truyền đến những người xung quanh.

bởi Xochitl E. Dixon |

 

shares