Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 8 năm 2017

63
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 8 năm 2017

Bị Quyến Dụ

Đọc: Gia-cơ 1:5–6, 12–15 |

Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Gia-cơ 1:14

Hè năm 2016, cháu tôi thuyết phục tôi chơi Pokémon Go – một trò chơi trên điện thoại thông minh, sử dụng máy ảnh của điện thoại. Mục tiêu của trò chơi là bắt được một sinh vật nhỏ gọi là Pokémon. Khi có một con xuất hiện trong trò chơi, một quả cầu đỏ và trắng cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Để bắt được một Pokémon, người chơi phải dùng ngón tay nhấn vào biểu tượng quả cầu. Tuy nhiên, Pokémon dễ bị bắt hơn khi dùng mồi nhử chúng.

Pokémon không chỉ là nhân vật duy nhất dễ bị nhử. Trong bức thư gởi cho các tín hữu, Gia-cơ, em của Chúa Jêsus đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta “bị chính dục vọng [của chúng ta] lôi cuốn” (1:14). Nói cách khác, dục vọng kèm với cám dỗ sẽ quyến dụ chúng ta đi theo con đường sai trật. Dù chúng ta có thể bị cám dỗ để đổ lỗi cho Chúa hay cả Sa-tan, nhưng mối nguy hiểm thật sự nằm ở bên trong chúng ta.

Nhưng thật vui là chúng ta có thể thoát khỏi sự quyến dụ của cám dỗ bằng cách thưa với Chúa những điều đang cám dỗ mình. Dù “Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai,” như Gia-cơ giải thích trong 1:13, nhưng Ngài hiểu rõ rằng chính dục vọng khiến con người bị cám dỗ làm điều sai trái. Chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan mà Ngài đã hứa (1:1–6).

Lạy Chúa, khi con bị cám dỗ, xin Ngài chỉ cho con lối thoát.
Hãy cầu nguyện để nhìn thấy lối thoát khi bị cám dỗ làm điều sai trái.

bởi Linda Washington |

CHÚ GIẢI:Từ được dịch là “bị cám dỗ” hay “cám dỗ” (được sử dụng 4 lần trong Gia-cơ 1:13) xuất phát từ peirasmos trong tiếng Hy Lạp, từ này có hai nghĩa cơ bản. Nghĩa thứ nhất là thử thách tính chân thật của đức tin. Đây là ý nghĩa trong câu 2-4 khi Gia-cơ khích lệ các tín hữu bị cám dỗ hãy vui mừng bởi vì “sự thử thách đức tin” đem đến sự trưởng thành. Nghĩa thứ hai, “bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ”, được nói trong câu 13-15. Đức Chúa Trời không cám dỗ hay quyến dụ chúng ta phạm tội. Sự thánh khiết, tinh sạch, tốt lành toàn hảo của Ngài đảm bảo điều này. Thay vào đó, sự quyến dụ phạm tội đến từ dục vọng tội lỗi của chúng ta. Đây là ý nghĩa của từ peirasmos trong Ma-thi-ơ 26:38-41. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, khi Đấng Christ tranh chiến với việc lên thập tự giá, Ngài bảo các môn đồ cầu nguyện với Ngài; nhưng họ lại ngủ. Chúa Jêsus đã quở trách họ: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ” (c.41). Khi chúng ta trình dâng những cám dỗ lên cho Chúa trong sự cầu nguyện, Ngài sẽ “mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Côr. 10:13).

Để nghiên cứu thêm về chủ đề này, hãy suy gẫm Thi Thiên 119:9-11. Những câu Kinh Thánh này giúp ích gì cho chúng ta để vượt qua cám dỗ?

shares