Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 9 năm 2017

61
0
http://baigiangtinlanh.com
Lời Sống hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 25 tháng 9 năm 2017

Xa Cách Nhưng Không Cách Xa

Đọc: Công vụ 20:17-20, 35-38 |

Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng anh em. Công vụ 20:32

Tôi không thể thốt nên lời khi nói lời tạm biệt đứa cháu gái vào đêm trước ngày cháu chuyển đến Massachusetts để học cao học tại Đại học Boston. Mặc dù cháu vốn đã xa nhà suốt bốn năm đại học, nhưng cháu vẫn ở cùng tiểu bang với chúng tôi. Chúng tôi có thể dễ dàng gặp cháu sau hai tiếng rưỡi lái xe. Giờ thì cháu sống xa chúng tôi đến gần 1.300 cây số, khó mà thường xuyên gặp nhau để chuyện trò được. Tôi tin rằng Chúa sẽ chăm sóc cháu.

Có thể Phao-lô cũng có cảm nhận tương tự khi ông chào tạm biệt các trưởng lão hội thánh tại thành Ê-phê-sô. Thành lập hội thánh và dạy dỗ họ trong suốt ba năm, Phao-lô xem những trưởng lão này như người thân của ông. Bây giờ ông chuẩn bị đến Giê-ru-sa-lem, ông sẽ không gặp lại họ nữa.

Nhưng Phao-lô có lời khuyên dành cho những người Ê-phê-sô khi chia tay họ. Dù rằng ông sẽ không còn trực tiếp dạy dỗ họ nữa, nhưng người Ê-phê-sô không cảm thấy họ bị bỏ rơi. Chúa vẫn tiếp tục huấn luyện cho họ qua “đạo ân điển của Ngài” (Công vụ 20:32) để họ lãnh đạo hội thánh. Phao-lô không thể ở bên họ mãi, nhưng Chúa vẫn luôn luôn ở với họ.

Khi chia tay những đứa con mà chúng ta nuôi dưỡng từ tấm bé hoặc chia tay người thân, bạn bè thì nói lời chia tay thật khó khăn biết bao. Họ rời khỏi tầm ảnh hưởng của chúng ta và bước vào đời sống mới của riêng họ. Khi chia tay họ, chúng ta có thể phó thác họ trong tay Chúa. Ngài sẽ uốn nắn cuộc đời họ và đáp ứng mọi nhu cầu của họ nhiều hơn những gì chúng ta có thể làm.

Chúa ơi, xin giúp chúng con tin rằng sự chăm sóc quan phòng của Ngài vẫn hằng có trên những người thân yêu của chúng con dù họ đang sống xa chúng con.
Dù những người thân yêu ở xa cách chúng ta, nhưng họ không xa cách Đấng luôn chăm sóc.

bởi Linda Washington |

CHÚ GIẢI

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy lời tạm biệt đầy đau đớn của sứ đồ Phao-lô với hội thánh tại Ê-phê-sô. Phao-lô biết chắc rằng hành trình này sẽ đưa ông đến chỗ tuận đạo, chứ ông sẽ không thể quay lại (c.25). Nhưng các phần Kinh Thánh khác thêm vào lời an ủi rằng ngay cả cái chết cũng không thể cắt đứt mối liên hệ thuộc linh giữa chúng ta với các tín hữu khác (Giăng 14:1-5; Rô. 8:31-39). Trong cuộc sống trên đất này, nói lời tạm biệt với những người thân yêu luôn là điều khó khăn. Nhưng với những người tin theo Đấng Christ, chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa sẽ luôn chăm sóc chúng ta và ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

Việc biết rằng Chúa sẽ luôn chăm sóc những người thân yêu của bạn an ủi bạn thế nào?

shares