Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 02 năm 2018

37
0
http://baigiangtinlanh.com
Dạn Dĩ Trao Ban

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 02 năm 2018

Dạn Dĩ Trao Ban

Đọc: Ma-la-chi 3:8-12

Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Ma-la-chi 3:10

Khi con trai tôi là Xavier lên sáu tuổi, một người bạn dẫn đứa con đang tuổi tập đi đến thăm và Xavier muốn tặng vài món đồ chơi cho bé. Tôi vui mừng vì sự hào phóng của cháu, cho đến khi cháu mang ra một con thú nhồi bông mà chồng tôi đã vất vả tìm ở nhiều cửa hiệu mới mua được. Khi nhận ra món đồ chơi đang gây sốt, bạn tôi đã cố từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên, Xavier đặt món quà vào tay của con cô ấy và nói: “Bố anh tặng cho anh rất nhiều đồ chơi để chia sẻ.”

Mặc dù có thể nói rằng Xavier đã học tính dạn dĩ ban cho từ tôi, nhưng tôi vẫn thường giữ lại nhiều thứ cho riêng mình, không muốn dâng Chúa hoặc ban cho người khác. Nhưng khi nhớ rằng Cha Thiên Thượng đã cho tôi mọi thứ tôi có và cần thì tôi cảm thấy dễ chia sẻ hơn.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải tin cậy Ngài bằng cách dành ra một phần sản vật mà Ngài đã ban để chu cấp cho các thầy tế lễ Lê-vi, rồi các thầy tế lễ sẽ giúp lại cho những người có nhu cầu. Khi dân Chúa không chịu làm theo, tiên tri Ma-la-chi nói rằng họ đang ăn trộm của Chúa (Mal. 3:8-9). Nhưng nếu họ sẵn lòng dâng hiến, bày tỏ lòng tin cậy nơi sự chu cấp và bảo vệ mà Chúa đã hứa (c.10-11) thì người khác sẽ nhận biết họ là một dân tộc được Chúa ban phước (c.12).

Dù Chúa đang giao cho chúng ta quản lý tiền bạc, thời gian hoặc ân tứ thì dâng hiến là một hành động thờ phượng Ngài. Khi ban cho cách rộng rãi và dạn dĩ, chúng ta đang bày tỏ lòng tin của mình nơi sự chăm sóc của Cha Từ Ái – Đấng Ban Cho vô cùng rộng rãi.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống với lòng tin trọn vẹn vào sự chu cấp thành tín của Ngài, để chúng con rộng rãi và dạn dĩ dâng hiến cho Ngài và chia sẻ cho người khác.
Việc dạn dĩ dâng hiến cho Chúa và chia sẻ cho người khác bày tỏ lòng tin cậy của chúng ta nơi lời hứa và sự chu cấp của Chúa.

bởi Xochitl E. Dixon |

CHÚ GIẢI

Mạng lịnh dâng cho Chúa một phần mười trong mọi thu nhập là điều rất quan trọng ở đất nước Y-sơ-ra-ên ngày xưa (Lê. 27:30; Phục. 12:5-6; II Sử. 31:4-5). Trong chế độ thần quyền của Y-sơ-ra-ên, một phần mười giúp chu cấp cho chi phái Lê-vi, là người sẽ dâng của lễ cho Chúa và phụ giúp các công việc của đền thờ (Dân. 18:21, 26), cũng như chu cấp cho người nghèo. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là một lời cảnh báo mạnh mẽ về sự lơ là trong việc dâng hiến cho Chúa, Kinh Thánh gọi đó là ăn trộm (Mal. 3:8-9).

Khi Đấng Christ đến, Ngài đã làm trọn những đòi hỏi của Luật pháp Môi-se (xem Gal. 3:10-13) và việc dâng phần mười không còn là một đòi hỏi nữa. Thay vào đó, tín hữu được khích lệ để thường xuyên dâng hiến cho Chúa tùy theo thu nhập của mình và với tinh thần rộng rãi (I Côr. 16:2: II Côr. 9:6-7). Dâng hiến là một hành động thờ phượng và việc dâng hiến cách rộng rãi cho thấy lòng tin của chúng ta nơi Đấng giàu ân điển.

Trong tuần này, bạn sẽ thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến rộng rãi bằng cách nào?

Dennis Fisher

shares