http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 1 năm 2019 – Không Bị Tê Cóng

Không Bị Tê Cóng

Đọc: Thi Thiên 119:33–48

Học Lời Chúa mỗi ngày – Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay có đề tựa là Không bị tê cóng. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng vào học để xem mình có bị tê cóng không nhé! Cầu xin Chúa luôn ở cùng và giúp đỡ chúng ta mọi lúc trong cuộc sống này.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7as74t1tSrE&t=1s