Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 10 năm 2017

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Trỗi hơn bội phần

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 10 năm 2017

Trổi Hơn Bội Phần

Đọc: I Sử ký 17:1–15

Chính nó sẽ xây cất cho Ta một đền thờ, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền đến đời đời. I Sử ký 17:12

Sinh nhật của tôi kế ngay sau sinh nhật mẹ tôi. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã bối rối khi suy nghĩ tặng món quà gì để khiến mẹ vui mà vẫn vừa túi tiền của mình. Mẹ tôi luôn nhận những gì tôi mua tặng với sự cảm kích, và ngày tiếp theo là sinh nhật của tôi, bà tặng quà cho tôi. Chắc chắn, món quà của bà tuyệt vời hơn rất nhiều so với của tôi. Bà không có ý hạ thấp những gì tôi tặng cho bà; bà chỉ đơn giản là tặng quà cho tôi cách hào phóng theo khả năng của bà và vượt xa hơn rất nhiều so với món quà của tôi.

Ước muốn tặng quà cho mẹ nhắc tôi nhớ về lòng ước ao của Đa-vít muốn xây một ngôi nhà cho Đức Chúa Trời. Bị đánh động bởi sự tương phản giữa cung điện của mình với lều tạm nơi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài, Đa-vít ước ao xây cho Chúa một đền thờ. Thay vì thỏa đáp điều Đa-vít mong ước, Chúa đáp lời bằng cách ban cho ông một món quà tốt hơn bội phần. Chúa hứa rằng không chỉ một người con của ông (Sa-lô-môn) sẽ xây đền thờ (I Sử. 17:11), nhưng Ngài còn xây cho Đa-vít một triều vua. Lời hứa đó bắt đầu với Sa-lô-môn và được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Jêsus, ngôi Ngài thực sự “vững bền đến đời đời” (c.12). Đa-vít muốn dâng cho Chúa từ nguồn tài nguyên giới hạn của mình, nhưng Chúa hứa ban cho ông một điều vô hạn.

Cũng như Đa-vít, nguyện chúng ta luôn được cảm động để dâng hiến cho Chúa xuất phát từ lòng biết ơn và yêu mến Ngài. Và nguyện chúng ta luôn nhìn thấy những gì Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Jêsus là dư dật hơn biết bao.

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài đã ban cho con món quà tuyệt diệu trong Chúa Jêsus Christ. Tình yêu của Ngài luôn tràn ngập trong con.
Món quà của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Jêsus Christ vượt trổi hơn mọi món quà.

bởi Kirsten Holmberg 

 

shares