Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 11 năm 2017

38
0
http://baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 11 năm 2017

Chúa Biết Rõ

Đọc: Ma-thi-ơ 6:1-4

Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Ma-thi-ơ 6:4

Khi Denise gặp một thiếu nữ trẻ bị tổn thương trong hội thánh, bà đã rất cảm thông và quyết định xem thử mình có thể giúp gì. Mỗi tuần bà dành thời gian tư vấn và cầu nguyện cho cô gái đó. Denise đã trở thành cố vấn của cô. Tuy nhiên, một số lãnh đạo hội thánh đã không nhận thấy những nỗ lực của Denise và quyết định bổ nhiệm một nhân sự hội thánh để giúp đỡ cho thiếu nữ đó. Họ cho rằng dường như không ai chăm sóc cô ấy.

Dù không mong được công nhận nhưng Denise đã có chút nản lòng. “Như thể tôi đã chẳng làm gì cả,” bà nói với tôi.

Tuy nhiên, một ngày nọ, thiếu nữ trẻ đó đã nói với Denise rằng cô biết ơn sự yên ủi của bà biết bao. Denise cảm thấy được khích lệ. Như thể Chúa đang phán với bà: “Ta biết con ở đó vì cô ấy.” Denise vẫn thường xuyên gặp thiếu nữ ấy.

Đôi khi, chúng ta cảm thấy không được trân trọng vì những nỗ lực của mình không được công nhận. Tuy nhiên, Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng Chúa biết những gì chúng ta đang làm. Ngài thấy những gì người khác không thấy. Và Ngài đẹp lòng khi chúng ta phục vụ vì cớ Ngài—không phải vì lời ca ngợi của con người.

Có lẽ đó là lý do Chúa Jêsus đã nêu gương bằng cách bảo chúng ta ban cho “trong nơi kín đáo”, hầu cho “Cha con, Đấng thấy… sẽ ban thưởng cho con” (Mat. 6:4). Chúng ta không cần mong đợi người khác công nhận và ca ngợi; chúng ta có thể vững tâm rằng Chúa biết khi chúng ta trung tín phục vụ Ngài và người khác.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần thèm muốn sự công nhận và ca ngợi của người khác. Xin giúp con phục vụ chỉ vì sự vinh hiển của Ngài mà thôi.
Chúa nhìn thấy mọi việc chúng ta làm cho Ngài.

bởi Leslie Koh

CHÚ GIẢI

Trong Bài Giảng Trên Núi (Mat. 6-7), sau lời cảnh báo mạnh mẽ của Chúa Jêsus về sự giả hình, Ngài đưa ra một động cơ thích đáng để phục vụ Ngài. Lý do chúng ta chia sẻ với đôi bàn tay rộng mở và đưa tay lên cầu nguyện là bởi sự yêu mến Cha, Ngài là nguồn gốc của mọi điều tốt lành. Sự chấp thuận của Cha có giá trị hơn mọi lời khen ngợi từ người khác. Chúng ta nên khao khát và theo đuổi phần thưởng của Cha.

Bởi vì Chúa nhìn thấy tất cả mọi điều chúng ta làm và Ngài biết động cơ trong lòng của chúng ta, nên chúng ta sẽ làm vui lòng Ngài trong tuần này qua sự phục vụ của mình như thế nào?

shares