http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 26 tháng 2 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Được Toàn Quyền Bước Vào

Đọc: Ê-phê-sô 3:7-13 |

 

Cách đây vài năm, một người bạn mời tôi cùng anh làm khán giả cho một trận đấu golf nhà nghề. Là người lần đầu được tham dự, tôi không biết mình phải mong đợi điều gì. Khi chúng tôi đến, tôi ngạc nhiên vì nhận được quà, thông tin và bản đồ sân golf. Nhưng trên hết là chúng tôi được vào trại VIP phía sau thảm cỏ số 18, nơi chúng tôi có thức ăn miễn phí và có chỗ để ngồi. Dù vậy, nếu tự thân thì tôi sẽ không được tiếp đón vào trong trại. Chìa khóa chính là người bạn của tôi; chỉ qua anh ấy mà tôi được toàn quyền bước vào.

Nếu chỉ bằng sức mình, chúng ta đều vô vọng, xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus, Đấng nhận lấy hình phạt của chúng ta, đã ban sự sống Ngài cho chúng ta và cho chúng ta cơ hội được đến gần Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết: “Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ” (Ê-phê-sô 3:10). Sự khôn ngoan này đã đem người Do Thái và người ngoại lại với nhau trong Đấng Christ, Đấng mở ra một con đường cho chúng ta đến với Đức Chúa Cha. “Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời” (c.12).

Khi đặt đức tin của mình nơi Chúa Jêsus, chúng ta nhận được đặc quyền lớn lao nhất – đó là được đến với Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương và ao ước có mối liên hệ với chúng ta.

Cha ơi, được gọi Ngài là Cha đã là một món quà mà chúng con không thể tin mình được nhận. Cảm ơn Con Ngài, là Chúa Jêsus đã cho chúng con được bước vào sự hiện diện của Ngài, được biết Ngài cách cá nhân và được gọi Ngài là Cha.
Nhờ thập tự giá của Đấng Christ, chúng ta được trở thành bạn hữu của Đức Chúa Trời.
CHÚ GIẢI: Phao-lô thấy mình thật hèn mọn khi những ký ức khiến ông cảm thấy không xứng đáng để đại diện cho Đấng Christ và cộng đồng mà trước đây ông đã từng thù ghét (Êph. 3:8). Làm thế nào ông có thể quên được những tổn hại mình đã gây ra cho con dân Chúa? (Gal. 1:13–14, 23). Khi ông cải đạo, Thánh Linh của Chúa đã ban cho ông tấm lòng hướng về Dân Ngoại, là những người mà trước đây ông xem là những kẻ nằm ngoài giao ước đức tin của Y-sơ-ra-ên (Êph. 2:11–12). Phao-lô và những độc giả của ông giờ đây đã có thể cùng nhau vui mừng vì vinh dự được Đức Chúa Trời tiếp nhận trong danh của Đấng Christ. Bạn có đang vật lộn với suy nghĩ cho rằng mình không xứng đáng không? Có cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc, không được chào đón để hưởng tình yêu của Chúa không? Nếu vậy thì bức thư của sứ đồ Phao-lô có ý nghĩa vô cùng quan trong đối với bạn. Chúng ta có thể nhắc lại ý nghĩa của việc được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Con, Đấng đã sống và chịu chết để đem những kẻ ngoài cuộc như chúng ta vào gia đình của Cha Ngài.
Ngoài ra trên web httlvn.org của Tổng Liên Hội cũng có phần Lời sống hằng ngày. Xin quý vị cùng nghe.