Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 26...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 26 tháng 7 năm 2017

60
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 26 tháng 7 năm 2017

Ra Khỏi Vực Sâu

Đọc: II Sa-mu-ên 22:17-20 |

Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi. II Sa-mu-ên 22:17

Tôi chăm chú nhìn xuống mặt nước, cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường. Trong suốt ca làm việc kéo dài 6 tiếng trong vai trò nhân viên cứu hộ, tôi đứng ở mép hồ bơi quan sát để đảm bảo sự an toàn cho người bơi. Nếu tôi rời khỏi vị trí hoặc lơ là, tôi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho những người trong hồ. Nếu một người bơi có nguy cơ chết đuối do chấn thương hoặc thiếu kỹ năng, trách nhiệm của tôi là kéo họ lên khỏi nước và đem họ lên bờ an toàn.

Sau khi kinh nghiệm sự giúp đỡ của Chúa trong cuộc chiến chống lại dân Phi-li-tin (II Sam. 21:15-22), Đa-vít ví sánh việc mình được giải cứu như việc được kéo ra khỏi “vực nước sâu” (22:17). Chính mạng sống của Đa-vít—và những người theo ông—đang bị kẻ thù đe dọa. Chúa đã vực Đa-vít lên khi ông đang chìm trong tai họa. Trong khi các nhân viên cứu hộ được trả lương để đảm bảo sự an toàn cho người bơi, thì Chúa đã cứu Đa-vít vì Ngài vui thích ông (c.20). Lòng tôi rộn ràng vui sướng khi nhận ra Chúa không trông nom và bảo vệ tôi vì Ngài bị ép buộc mà vì Ngài muốn.

Khi chúng ta cảm thấy kiệt sức bởi những rắc rối của cuộc đời, chúng ta có thể an nghỉ vì biết rằng Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Hộ của chúng ta, thấy sự tranh chiến của chúng ta, và vì Ngài vui thích chúng ta nên Ngài trông nom và bảo vệ chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài luôn nhìn thấy những tranh chiến của con và sẵn sàng giải cứu con. Xin giúp con tin cậy trọn vẹn vào tình yêu giải cứu của Ngài.
Chúa vui thích giải cứu con cái của Ngài.

bởi Kirsten Holmberg 

shares