Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 8 năm 2017

43
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 26 tháng 8 năm 2017

Rắn Và Xe Đạp Ba Bánh

Đọc: Lu-ca 1:1–4 |

[Chính tôi] cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu. Lu-ca 1:3

Suốt nhiều năm, tôi đã kể lại một câu chuyện thời còn ở Ghana khi anh tôi và tôi chỉ mới biết đi. Tôi còn nhớ anh tôi đã đậu chiếc xe ba bánh cũ kỹ của chúng tôi trên một con rắn hổ mang nhỏ. Chiếc xe quá nặng nên con rắn bị kẹt dưới bánh trước.

Sau khi dì tôi và mẹ đều qua đời, chúng tôi phát hiện một bức thư đã lạc mất từ lâu, trong đó mẹ tôi kể lại sự việc xảy ra. Trên thực tế, tôi đã đậu chiếc xe ba bánh trên con rắn, và anh tôi đã chạy đi báo cho mẹ biết. Bức thư mô tả điều bà tận mắt nhìn thấy, được viết sát với sự kiện có thật, đã làm rõ câu chuyện này.

Sử gia Lu-ca hiểu tầm quan trọng của việc ghi lại cách chính xác. Ông giải thích cách câu chuyện Chúa Jêsus được “những người đã từng chứng kiến từ ban đầu truyền lại cho chúng ta” (Lu-ca 1:2). Ông viết cho Thê-ô-phi-lơ rằng: “Tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài, để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn” (c.3–4). Kết quả là sách Phúc Âm Lu-ca ra đời. Rồi trong phần giới thiệu sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Lu-ca nói về Chúa Jêsus rằng: “Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ” (Công vụ 1:3).

Đức tin chúng ta không dựa vào tin đồn hay điều mơ tưởng, mà dựa trên cuộc đời xác thực của Chúa Jêsus. Ngài là Đấng đã đến để khiến chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Câu chuyện của Ngài vẫn mãi trường tồn.

Lạy Cha, niềm hi vọng của chúng con đặt nơi Con Ngài. Tạ ơn Ngài đã bảo tồn câu chuyện của Ngài trong những trang Kinh Thánh để chúng con biết về Ngài.
Đức tin thật luôn đi kèm với lý trí.

bởi Tim Gustafson |

shares