Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 02 năm 2018

52
0
http://baigiangtinlanh.com
Thoát Khỏi Sợ Hãi

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 02 năm 2018

Thoát Khỏi Sợ Hãi

Đọc: Mác 6:45-53

“Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” Mác 6:50

Cơ thể chúng ta thường phản ứng mạnh khi cảm thấy kinh khiếp và sợ hãi. Cảm giác nặng trĩu trong lòng, tim đập thình thịch, hơi thở nặng nề… là những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang lo lắng. Cơ thể của chúng ta không thể phớt lờ những cảm giác khó chịu này.

Các môn đồ đã cảm thấy vô cùng sợ hãi vào đêm sau khi Chúa Jêsus thực hiện phép lạ hóa bánh cho hơn năm nghìn người ăn. Ngài sai họ đến Bết-sai-đa trước để Ngài ở riêng một mình cầu nguyện. Suốt đêm, họ chèo thuyền ngược gió và thình lình thấy Ngài đi trên mặt nước. Họ vô cùng kinh hãi vì nghĩ đó là ma (Mác 6:49-50).

Nhưng Chúa Jêsus trấn an họ, bảo họ đừng sợ hãi và hãy can đảm. Khi Ngài vào thuyền, sóng yên gió lặng và họ vào được bờ. Tôi hình dung những cảm xúc kinh khiếp của họ liền lắng xuống khi đón nhận sự bình an Ngài ban.

Khi cảm thấy lo lắng, chúng ta có thể nghỉ an trong quyền năng của Chúa Jêsus. Dù Ngài làm yên cơn ba đào hoặc thêm sức để chúng ta đối diện, thì Ngài vẫn ban cho chúng ta món quà bình an “vượt trên mọi sự hiểu biết” (Phil. 4:7). Khi Ngài giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi thì linh hồn và thân thể chúng ta sẽ được an nghỉ.

Lạy Chúa Jêsus Christ, xin giúp con khi nỗi kinh khiếp cứ đeo bám con. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi và ban cho con sự bình an của Ngài.
Chúa giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi.

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Khi đọc câu chuyện trong phần Kinh Thánh hôm nay, có lẽ chúng ta tự hỏi tại sao những ngư phủ cường tráng này lại sợ “ma” (Mác 6:49). Nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Các môn đồ thấy bóng một người đi trên mặt nước và họ biết đó là điều không thể xảy ra. Có lẽ chúng ta không sợ những điều mà họ sợ, nhưng ai cũng có những nỗi sợ hãi (c.50). Đấng đã ban bánh cho đoàn dân từ vài ổ bánh và vài con cá cũng chính là Đấng bước đi trên mặt nước. Các môn đồ không cần sợ hãi bởi vì họ đã biết Chúa Jêsus là ai và Ngài có thể làm gì. Về bản chất, Chúa Jêsus đang phán rằng: “Đừng sợ! Các ngươi biết Ta.”

Hôm nay bạn lo sợ điều gì? Bạn cần nhớ điều gì về Chúa Jêsus để vững lòng tin cậy Ngài?

J.R. Hudberg

shares