Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 03 năm 2018

117
0
http://baigiangtinlanh.com
Đấng Làm Cho Tăng Trưởng

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 03 năm 2018

Đấng Làm Cho Tăng Trưởng

Đọc: Mác 4:26–29

Vậy nên, người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. I Cô-rinh-tô 3:7

Ngày nọ, tôi chợt thấy một đốm vàng phía bên phải đường vào nhà. Sáu nhành hoa thủy tiên vàng nằm xen giữa hai tảng đá lớn, nở rực rỡ và vươn cao. Bởi vì tôi không hề gieo trồng, bón phân hay tưới cho nó nên tôi không thể nghĩ ra vì sao chúng lại có thể mọc trong sân nhà mình.

Chúa Jêsus đã minh họa sự mầu nhiệm của tăng trưởng tâm linh qua ẩn dụ gieo giống. Ngài so sánh Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người nông dân kia gieo hạt giống xuống đất (Mác 4:26). Có lẽ người gieo giống đã làm những gì có thể để chăm sóc mảnh đất. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng hạt giống vẫn âm thầm nảy nở dù người đó ngủ hay thức, hay thậm chí người đó chẳng hiểu gì về tiến trình tăng trưởng (c.27–28). Người chủ được hưởng hoa lợi mình (c.29), dù sự phát triển của hạt giống không phụ thuộc vào việc người đó làm hay sự hiểu biết của người ấy về sự vận hành dưới mặt đất.

Sự phát triển của hạt giống trong ẩn dụ của Chúa Jêsus, cũng giống như sự nở hoa của những bông thủy tiên, đều xảy ra đúng thời điểm của Chúa và bởi quyền năng làm tăng trưởng của Ngài. Dù là sự tăng trưởng tâm linh của cá nhân hay kế hoạch mở rộng hội thánh cho đến ngày Chúa trở lại, thì phương cách mầu nhiệm của Chúa không phụ thuộc vào khả năng hay sự hiểu biết của chúng ta về công việc Ngài. Dẫu vậy, Chúa vẫn mời gọi chúng ta nhận biết, phục vụ và tôn vinh Đấng làm cho tăng trưởng, là Đấng gặt hái mọi hoa lợi của sự tăng trưởng tâm linh mà Ngài đã nuôi dưỡng trong chúng ta và qua chúng ta!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã khiến tâm linh chúng con được tăng trưởng và dùng chúng con để phục vụ con dân Ngài, Ngài là Đấng mở rộng vương quốc Ngài.
Chúa xứng đáng nhận mọi vinh hiển qua sự tăng trưởng của con dân Ngài và sự mở rộng của vương quốc Ngài.

bởi Xochitl E. Dixon 

CHÚ GIẢI

Khi chú giải về ẩn dụ trong phần Kinh Thánh hôm nay, Simon Kistemaker nói: “Từ giây phút gieo giống, người nông dân chắc hẳn đã giao phó cho Chúa quá trình nảy mầm, đâm chồi, thụ phấn và lớn lên của cây… Người nông dân không thể giải thích sự tăng trưởng và phát triển này. Ông chỉ là người gieo và gặt vào thời điểm thích hợp. Chính Chúa mới là Đấng nắm bí quyết của sự sống. Ngài nắm quyền kiểm soát” (Các Ẩn Dụ: Hiểu Các Câu Chuyện Chúa Jêsus Kể) .

Chẳng phải người nông dân không hề bận rộn và chỉ ngồi đó nghỉ ngơi trong suốt quá trình cây lúa mì lớn lên. Ông rất bận rộn với việc nhổ cỏ, che phủ bảo vệ rễ cây và tưới nước. Nhưng sự tăng trưởng phụ thuộc vào Chúa. Chúng ta có thể làm việc để giúp đỡ cho sự tăng trưởng, làm nhiều điều để tạo ra môi trường cho sự tăng trưởng và giúp cây trồng phát triển sum sê, nhưng cuối cùng thì sự tăng trưởng là điều chúng ta thấy, chứ không phải là điều chúng ta tạo ra. Điều này cũng đúng trong đời sống thuộc linh của chúng ta.

Hãy dành vài phút để cảm ơn Chúa vì sự tăng trưởng mà bạn thấy trong cuộc đời bạn. Làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị mảnh đất là tấm lòng bạn cho sự tăng trưởng liên tục để trở nên giống Đấng Christ càng hơn?

J.R. Hudberg

 

shares