http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 1 năm 2019 – Người Công Chính Giữa Muôn Dân

Người Công Chính Giữa Muôn Dân

Đọc: Ê-xơ-tê 4:5–14

Chúng ta có dám dấn thân vào công việc Chúa dù có nhiều khó khăn trước mắt hay không? Chúng ta có hết lòng cầu nguyện cho những người lãnh đạo của chúng ta hay không? Bài học KInh Thánh hôm nay sẽ giúp chúng ta biết phải làm gì cho đẹp ý Chúa.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=gh1jWpYMuHo