Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 12 năm 2017

44
0
http://baigiangtinlanh.com
Nhật Ký Tạ Ơn

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 12 năm 2017

Nhật Ký Tạ Ơn

Đọc: Thi Thiên 117

Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va; hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài. Thi Thiên 117:1

Khi tôi mới tin nhận Chúa Jêsus, một vị cố vấn thuộc linh đã khuyến khích tôi viết nhật ký tạ ơn. Mỗi khi đi đâu, tôi đều mang theo một quyển sổ nhỏ. Đôi khi tôi viết lời tạ ơn ngay lúc đó. Đôi lúc tôi viết vào cuối tuần khi suy ngẫm về cả tuần.

Viết xuống những lời ngợi khen Chúa là một thói quen tốt – tôi xem việc đó như là cách để làm mới lại cuộc đời mình. Thói quen đó giúp tôi luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa và luôn biết ơn sự chu cấp và chăm sóc của Ngài.
Trong Thi Thiên 117, là bài Thi Thiên ngắn nhất, tác giả khuyến khích mọi người ca ngợi Chúa bởi vì “lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn” (c.2).

Hãy suy nghĩ về điều đó: Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn như thế nào trong ngày hôm nay, tuần này, tháng này và năm này? Đừng chỉ tìm kiếm những điều kỳ diệu. Tình yêu thương của Ngài được bày tỏ trong những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc sống hằng ngày. Sau đó, hãy suy nghĩ xem Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với gia đình bạn, hội thánh bạn và với người khác thế nào. Hãy để tâm trí bạn thấm nhuần tình yêu vô bờ bến của Ngài dành cho tất cả chúng ta.

Tác giả Thi Thiên nói thêm rằng: “Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời (c.2). Nói cách khác, Ngài sẽ tiếp tục yêu thương chúng ta! Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều điều để ca ngợi Chúa trong những ngày sắp tới. Là con cái yêu dấu của Ngài, nguyện chúng ta luôn ngợi khen và tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời mình!

Lạy Cha, nếu chúng con phải ghi lại tất cả các phước lành của Ngài thì cả cuộc đời của chúng con cũng không thể kể ra hết mọi điều đó. Nhưng giờ này chúng con dừng lại để cảm ơn Ngài vì sự thành tín và tốt lành của Ngài.
Hãy nhớ tạ ơn Chúa về những điều bình thường cũng như những điều lạ thường.

bởi Poh Fang Chia | 

CHÚ GIẢI

Bạn có thấy rằng sẽ khó để tỏ lòng biết ơn khi chúng ta nghĩ rằng mình không được ban cho điều gì đó? Tổ phụ đầu tiên của chúng ta là A-đam và Ê-va, có lẽ đã rất thoả lòng cho đến khi họ bị dẫn dụ đến chỗ tin rằng Đức Chúa Trời đang giữ lại điều gì đó mà không ban cho họ.

Nhiều thế hệ sau đó, dân Y-sơ-ra-ên cũng đã thấy khó thoả lòng và biết ơn trong hành trình đến Đất Hứa. Đức Chúa Trời đã ban cho họ ngày Lễ Vượt Qua hàng năm để giúp họ nhớ lại Ngài đã giải cứu họ cách diệu kỳ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Trong các bài ca gọi là Thánh vịnh Hallel (Thi. 113–118), họ nhắc nhở nhau rằng “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va” về những hành động yêu thương thành tín của Ngài tràn ngập khắp cả đất và còn đến đời đời (118:1). Những lời này không chỉ dành cho tuyển dân của Đức Chúa Trời là Y-sơ-ra-ên. Trong Thi Thiên 117, bài thi thiên ngắn nhất trong tất cả các thi thiên, dân Y-sơ-ra-ên mời gọi các dân trên thế giới cùng hoà lòng với họ trong các bài ca tạ ơn về sự tốt lành và hành động giải cứu diệu kỳ của Đức Chúa Trời.

Hết thảy chúng ta đều đang cùng nhau học biết tạ ơn Đức Chúa Trời – không chỉ về mọi điều đã xảy đến với chúng ta – nhưng cũng tạ ơn Ngài trong mọi sự, Đức Chúa Trời tốt lành vẫn ở cùng chúng ta.

shares