Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 3 năm 2017

82
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc

Giữ Hình Ảnh

Đọc: Ê-sai 43:1-9 |

Vì Ta xem con là quý báu và đáng chuộng….Chính Ta đã yêu con. Ê-sai 43:4

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Winston Churchill, nghị viện Anh đã ủy thác cho Graham Sutherland vẽ chân dung vị chính khách lừng danh này. Tin tức nói rằng Churchill đã hỏi người họa sĩ: “Anh dự định vẽ tôi như thế nào?” “Như một thiên sứ, hay Bulldog (chó bun)?” Churchill thích hai khái niệm phổ biến này về ông. Tuy nhiên, Sutherland nói ông sẽ vẽ những gì ông thấy.

Churchill không vui về kết quả. Bức chân dung của Sutherland miêu tả ông ngồi sụp trong chiếc ghế với vẻ mặt cau có đặc trưng– rất thật nhưng không hề xu nịnh. Sau khi xem, Churchill đã giấu bức tranh dưới hầm. Về sau, nó đã bị hủy cách bí mật.

Giống Churchill, hầu hết chúng ta đều có hình ảnh mà chúng ta muốn người khác nhìn về chính mình – dù là thành công, tin kính, đẹp đẽ hay mạnh mẽ. Chúng ta có thể cố gắng hết sức để giấu đi những mặt “xấu xí” của mình. Có lẽ trong sâu thẳm, chúng ta sợ sẽ không được yêu thương nếu người ta biết con người thật của mình.
Khi dân Y-sơ-ra-ên bị Ba-by-lôn bắt làm phu tù, họ đã ở trong bộ dạng tệ hại nhất. Bởi vì tội lỗi của họ, Chúa cho phép những kẻ thù xâm chiếm họ. Nhưng Ngài bảo họ đừng sợ hãi. Ngài biết họ từng tên và Ngài ở với họ trong mọi thử thách nhục nhã (Es. 43:1-2). Họ an ninh trong tay Ngài (c.13) và “quý giá” đối với Ngài (c.4). Dù họ xấu xa thế nào, Chúa vẫn yêu họ.

Chúng ta sẽ bớt tìm kiếm sự chấp nhận của người khác khi thật sự thấm nhuần lẽ thật này. Chúa biết con người thật của chúng ta và Ngài vẫn yêu thương chúng ta vô cùng (Eph 3:18).

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã yêu thương con, tha thứ tội lỗi con qua Đấng Christ và khiến con trở nên con cái Ngài. Vì lẽ đó, con từ bỏ nhu cầu được hoàn hảo trong mắt người khác.
Tình yêu sâu nhiệm của Chúa khiến chúng ta có thể sống thật với người khác.
CHÚ GIẢI: Thật khó để chấp nhận những thất bại của bản thân. Đây có lẽ là một lý do khiến Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên lại muốn dân sự Ngài ghi nhớ Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp—tổ phụ đầy tội lỗi của họ. Tiên tri Ê-sai đã gọi họ bằng tên mới mà Chúa đã ban cho Gia-cốp. Ông gọi họ là “Y-sơ-ra-ên,” là dân Chúa đã lập và mua chuộc để thuộc riêng về Ngài, để Ngài bày tỏ cho cả thế giới biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta dù chúng ta thất bại.
shares