Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 4 năm 2017

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Học Tiếng

Đọc: Công Vụ 17:22-32 |

Vì khi đi khắp thành phố, quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ: THỜ THẦN KHÔNG BIẾT. Công Vụ 17:23

Tôi đứng trước hội chúng tại một Hội thánh nhỏ tại Jamaica và nói bằng tiếng địa phương: “Wah Gwan, Jamaica?” Đáp ứng của mọi người tốt hơn tôi mong đợi, khi họ đều cười tươi và vỗ tay đón chào tôi.

Thực ra, tất cả những gì tôi nói là một câu chào quen thuộc “Bạn thế nào?” bằng tiếng Patois [pa-twa], nhưng với họ, tôi đang nói rằng: “Tôi quan tâm đến các bạn đủ để nói tiếng của các bạn.” Dĩ nhiên tôi không biết tiếng Patois đủ để nói thêm tí nào nữa, nhưng cánh cửa đã được mở.

Khi sứ đồ Phao-lô đứng trước dân thành A-thên, ông cho họ biết rằng ông hiểu văn hóa của họ. Ông nói với họ rằng ông để ý đến bàn thờ “THẦN KHÔNG BIẾT” của họ, và ông cũng trích dẫn lời một nhà thơ của họ. Dĩ nhiên, không phải ai cũng tin vào sứ điệp của Phao-lô về sự sống lại của Chúa Jêsus, nhưng một số người đã nói: “Chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện nầy một lần nữa” (Công vụ 17:32).

Khi chúng ta chia sẻ với người khác về Chúa Jêsus và sự cứu rỗi mà Ngài hứa ban thì những bài học từ Kinh Thánh cho thấy đầu tư chính mình vào người khác—như học ngôn ngữ của họ chẳng hạn—là một phương cách để mở ra cánh cửa chia sẻ Tin lành (xem thêm 1 Cô-rinh-tô 9:20-23).

Khi chúng ta hiểu cuộc sống người khác, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để chia sẻ điều Chúa đã làm trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin chỉ cho con thấy điều gì là quan trọng với người khác. Xin giúp chúng con nghĩ đến mối quan tâm của họ trước, và bắt lấy cơ hội nói về tình yêu của Chúa Jêsus.
Trước khi nói cho người khác về Đấng Christ, hãy để họ thấy bạn quan tâm đến họ biết bao.
shares