Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 5 năm 2017

51
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Trục Trặc

Đọc: Rô-ma 3:10–26 |

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:23

Từ trục trặc thường được dùng để miêu tả những cá nhân, gia đình, các mối liên hệ, tổ chức, hay thậm chí là những hệ thống lãnh đạo. Trong khi từ vận hành có nghĩa là mọi thứ hoạt động theo đúng trật tự, thì từ trục trặc mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại —nói lên sự hư hỏng, không hoạt động đúng chức năng, hay không thể thực hiện công việc theo mục đích nó được tạo ra.

Trong bức thư gửi cho người Rô-ma, sứ đồ Phao-lô đã bắt đầu bằng cách miêu tả những con người có tình trạng thuộc linh hư hoại (1:18–32). Tất cả chúng ta đều có sự nổi loạn đó: “Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không… vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (3:12, 23).

Tin tức tốt lành ở đây là tất cả “được xưng công chính mà không phải trả một giá nào nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus… cho những ai có đức tin” (c. 24–25). Khi chúng ta mời Đấng Christ ngự vào đời sống mình và nhận lãnh món quà là sự tha thứ tội lỗi và một đời sống mới, thì chúng ta đang trên con đường trở nên người mà Ngài đã tạo dựng. Chúng ta không trở nên hoàn hảo ngay lập tức, nhưng chúng ta không còn ở trong tình trạng hư hỏng và trục trặc nữa.

Qua Đức Thánh Linh, chúng ta nhận được năng lực để tôn vinh Chúa trong mọi điều chúng ta nói và làm cũng như “lột bỏ người cũ… đổi mới tâm trí; và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết” (Êph. 4:22–24).

Lạy Chúa, trong cuộc sống có nhiều trục trặc, chúng con tìm đến Ngài để được phục hồi và được ban năng lực. Cảm ơn Chúa vì tình yêu và ân điển lạ lùng của Ngài đối với chúng con!
Khắng khít với Chúa sẽ giúp chúng ta sống đúng với mục đích mà Ngài tạo dựng.
CHÚ GIẢI: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ là trái mà Thánh Linh gieo trong đời sống của chúng ta bởi vì chúng ta “thuộc về Đấng Christ Jêsus” (Ga. 5:22-24). Bạn sẽ cầu xin Thánh Linh giúp bạn tăng trưởng trong lĩnh vực nào?
shares