Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 8 năm 2017

49
0
htpp://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 8 năm 2017

Đọc: Ê-sai 62:1–12 |

Ngươi sẽ được gọi là Thành Người Ta Tìm Đến, tức là Thành Không Bị Ruồng Bỏ. Ê-sai 62:12

Mỗi thứ bảy, gia đình chúng tôi xếp hàng dọc theo đường đua để cổ vũ con gái chúng tôi chạy với đội việt dã của trường trung học. Sau khi chạm đích, các vận động viên chạy ra ngoài với đồng đội, huấn luyện viên và bố mẹ. Đám đông vây kín những người về đích – thường hơn 300 người – khiến cho việc tìm kiếm người trong đám đông trở nên khó khăn. Chúng tôi cố đảo mắt tìm con trong đám đông cho đến khi thấy cháu và chúng tôi ôm chầm đứa con gái yêu quý, là vận động viên mà chúng tôi đến để xem.

Sau bảy mươi năm lưu đày ở Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời đã đưa dân Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Ê-sai mô tả niềm vui của Chúa về họ và công việc chuẩn bị con đường cho cuộc hành hương về nhà và cổng thành để tiếp dón họ trở về. Chúa tái khẳng định danh hiệu Ngài gọi họ là dân thánh của Ngài và phục hồi danh dự của họ với một tên mới: “Thành Mà Người Tìm Đến, Thành Không Bị Ruồng Bỏ” (Ês. 62:12). Ngài tìm kiếm họ từ những vùng đất rải rác khắp Ba-by-lôn để đưa họ trở về với Ngài.

Giống như con cái của Y-sơ-ra-ên, chúng ta cũng là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời mà Ngài luôn tìm kiếm. Mặc dù tội lỗi khiến chúng ta xa cách Ngài, nhưng sự hy sinh của Chúa Jêsus đã mở đường cho chúng ta trở lại cùng Ngài. Ngài chủ động tìm kiếm mỗi chúng ta giữa biết bao người khác, chờ đợi ôm chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã tìm kiếm con khi con lạc lối và đưa con trở về nhà với Ngài qua Chúa Jêsus Christ.
Đức Chúa Trời tìm kiếm con cái yêu dấu của Ngài.

bởi Kirsten Holmberg |

shares