Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 9 năm 2017

57
0
Kinh Thánh hằng ngày
Quần áo theo mùa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 9 năm 2017

Quần Áo Theo Mùa

Đọc: Cô-lô-se 3:8-17

Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Cô-lô-se 3:14

Khi gỡ bảng giá khỏi mớ quần áo mùa đông mới mua, tôi bật cười khi đọc dòng chữ phía sau: “CẢNH BÁO: Sản phẩm tân tiến nầy sẽ khiến bạn muốn đi ra khỏi nhà và ở ngoài đó.” Khi mặc trang phục phù hợp với thời tiết, người ta có thể sống sót và thậm chí vượt qua những điều kiện thời tiết thay đổi và khắc nghiệt.

Nguyên tắc này cũng đúng trong đời sống tâm linh. Là người theo Chúa Jêsus, trang phục thuộc linh của chúng ta cho mọi loại thời tiết cũng đã được chuẩn bị trước bởi chính Chúa trong Lời của Ngài, là Kinh Thánh. “Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục… như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Côl. 3:12-13).

Những trang phục mà Chúa đã chu cấp – như sự nhân từ, khiêm nhường và mềm mại – giúp chúng ta đối diện với sự thù địch và chỉ trích bằng tấm lòng kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương. Những trang phục đó tiếp thêm năng lực để chúng ta đủ sức vượt qua những bão tố cuộc đời.

Khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh ở gia đình, nhà trường, nơi làm việc thì “trang phục” mà Chúa bảo chúng ta mặc vào sẽ bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta tạo nên sự khác biệt. “Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo” (c.14).

Việc mặc lấy những điều Chúa dạy bảo không làm thay đổi thời tiết – nhưng giúp chúng ta sẵn sàng đối diện với thời tiết.

Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con mặc chiếc áo tình yêu của Ngài để sẵn sàng đối diện với mọi điều mà cuộc sống mang đến hôm nay.
Lòng nhân từ giúp chúng ta vượt qua những va chạm trong đời sống.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Để ăn mặc phù hợp về thuộc linh thì đòi hỏi điều gì? Khi viết cho những người theo Chúa Jêsus ở thành Cô-lô-se, có lẽ sứ đồ Phao-lô đã liên tưởng đến ngành công nghiệp may mặc trong vùng. Thành phố này (thuộc một khu vực của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) rất nổi tiếng về ngành đồ len màu đỏ tía (gọi là colossinum).

Tuy nhiên, điều chúng ta biết rõ là sự ám chỉ của Phao-lô về việc mặc lấy Đấng Christ quan trọng hơn ngành công nghiệp may mặc trong vùng hoặc phong tục toàn cầu. Nhân danh Chúa Jêsus, Phao-lô thúc giục họ và cả chúng ta hãy mặc lấy tình yêu thương, chứ không phải kêu gọi chúng ta chú ý đến chính mình. Đó là một sự quan tâm đem mọi sự tốt lành đến cho nhau trong sự hiệp nhất diệu kỳ của Đấng Christ.

shares