Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 04 năm 2018

57
0
Sống với Thánh Kinh
Được Huấn Luyện Trong Lúc Phục Vụ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 04 năm 2018

Được Huấn Luyện Trong Lúc Phục Vụ

Đọc: II Ti-mô-thê 1:6-14

Chính vì Tin Lành nầy mà ta đã được lập làm người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư. II Ti-mô-thê 1:11

Khi thầy giáo của con trai tôi nhờ tôi làm giám thị cho hội trại khoa học của bọn trẻ, tôi khá do dự. Làm sao tôi có thể là tấm gương mẫu mực được khi quá khứ tôi đầy lỗi lầm, khi hiện tại tôi vẫn tranh chiến, vấp váp và sa ngã vào những thói quen xấu ngày trước? Chúa đã giúp tôi yêu thương và nuôi dạy con trai mình, nhưng tôi thường nghi ngờ không biết Ngài có sử dụng tôi để phục vụ người khác không.

Đôi khi tôi không thể nhận thức được rằng Chúa – Đấng toàn hảo duy nhất, Đấng duy nhất có thể thay đổi mọi tấm lòng và mọi cuộc đời vẫn đang biến đổi chúng ta theo thời gian. Rồi Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi về cách sứ đồ Phao-lô đã khích lệ Ti-mô-thê tiếp tục theo đuổi sự huấn luyện trong lúc phục vụ, bền chí trong đức tin, và sử dụng những ân tứ Chúa ban (II Tim. 1:6). Ti-mô-thê có thể can đảm bởi vì Chúa là nguồn sức lực của ông sẽ giúp ông yêu thương và sống kỷ luật khi ông tiếp tục tăng trưởng và phục vụ những người trong phạm vi ảnh hưởng của mình (c.7).

Đấng Christ cứu chuộc và ban năng lực để chúng ta tôn vinh Ngài qua đời sống mình, không phải vì chúng ta có những phẩm chất đặc biệt nhưng vì mỗi người chúng ta đều là những thành viên quý giá trong gia đình của Ngài (c.9).

Chúng ta có thể bền chí với lòng tin quyết khi biết rằng vai trò của chúng ta là yêu Chúa và yêu tha nhân. Vai trò của Đấng Christ là cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta một mục đích vượt xa tầm nhìn hạn hẹp về thế giới này. Khi chúng ta bước theo Chúa Jêsus mỗi ngày, Ngài sẽ biến đổi chúng ta trong lúc sử dụng chúng ta để khích lệ người khác, khi chúng ta chia sẻ tình yêu và chân lý của Ngài ở mọi nơi Ngài sai đến.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã khẳng định rằng chúng con có thể nương dựa nơi Ngài hoàn toàn khi chia sẻ về Ngài cách vui mừng, tự tin và can đảm.
Biết rõ nguồn năng lực của mình giúp chúng ta tự tin trong vai trò là đầy tớ của Vua.

bởi Xochitl E. Dixon 

CHÚ GIẢI

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Phao-lô giải thích việc Chúa “đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh” (II Tim. 1:9) – một đời sống biệt riêng cho Ngài. Đời sống này gồm hai khía cạnh đó là sự kêu gọi của Chúa và sự vâng lời của chúng ta. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê “nhen lại” ân tứ thuộc linh của mình (c.6).

“Nhen lại” ân tứ là gì? Một nguyên tắc quan trọng đó là nhận biết Chúa trong mọi điều. Có lẽ đó là chúng ta cần tin cậy Chúa trong những lúc thử thách lớn. Chúng ta cần nhận biết Ngài trong những điều “tầm thường”. Khi chúng ta trình dâng lên Ngài những thách thức lớn và những điều nhỏ nhặt làm chúng ta phiền lòng thì Ngài sẽ hoàn thành công việc của Ngài trong chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đủ để hành động trên chúng ta trọn cả cuộc đời.

Tim Gustafson

shares