Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 1 năm 2018

67
0
http://baigiangtinlanh.com
Sự Vui Mừng

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 1 năm 2018

Sự Vui Mừng

Đọc: Thi Thiên 92

Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã làm cho con vui vẻ bởi công việc Ngài; Và mừng rỡ về công tác của tay Ngài. Thi Thiên 92:4

Tôi đang tiến nhanh đến một giai đoạn mới của cuộc đời – đó là “mùa đông” của tuổi già – nhưng tôi vẫn chưa đến tuổi đó. Mặc dù năm tháng trôi đi quá nhanh và đôi khi tôi muốn chúng chậm lại, nhưng tôi vẫn có niềm vui. Mỗi ngày là một ngày mới mà Chúa ban cho tôi. Đồng thanh với trước giả Thi Thiên, tôi có thể nói rằng: “Thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va… và chúc tụng danh của Ngài; Rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm” (Thi. 92:1-2).

Mặc dù cuộc đời tôi trải qua nhiều tranh chiến, đau đớn và những khó khăn đôi khi lấn át mình, nhưng Chúa cho tôi có thể cùng với trước giả Thi Thiên mà “[hát] vui vẻ bởi công việc Ngài” (c.4). Tôi vui mừng về những phước hạnh Ngài ban: gia đình, bạn bè và một công việc thỏa lòng. Tôi vui thỏa về công trình sáng tạo diệu kỳ của Chúa và Lời được hà hơi của Ngài. Tôi vui vì Chúa Jêsus yêu chúng ta đến nỗi đã chết vì tội lỗi chúng ta. Và tôi vui vì Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, là nguồn của sự vui mừng thật (Rô. 15:13). Nhờ Chúa, người tin Ngài có thể “mọc lên như cây kè… dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái” (Thi. 92:12-14).

Bông trái đó là gì? Cho dù hoàn cảnh ra sao hay chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta đều có thể trở thành những tấm gương phản chiếu tình yêu của Chúa qua đời sống và lời nói của mình. Chúng ta sẽ vui mừng khi biết và sống cho Chúa, cũng như nói cho người khác biết về Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì chúng con có sự vui mừng trong Thánh Linh Ngài.
Chúa là Đấng ban niềm vui.

bởi Alyson Kieda | 

CHÚ GIẢI

Trước giả Thi Thiên công bố rằng người công chính – tức là người có đức tin sẽ mọc lên như cây kè, và lớn lên như cây bá hương ở Li-ban (Thi. 92:12). Cây kè liên tưởng đến giá trị – cả về công dụng trang trí và kinh tế – còn lá cây kè đã được sử dụng trong sự thờ phượng (Lê. 23:40). Hình ảnh cây bá hương ở Li-ban hầu như luôn được sử dụng trong Kinh Thánh để minh họa sức mạnh, sự vững vàng và uy nghi. Khi Thi thiên này được viết ra, những rừng cây thường xanh (bá hương) uy nghi đã tô điểm trên các núi ở Li-ban. Đây là loại cây có nhánh thấp và tán lá rộng, có thể cao hơn 30 mét. Trước giả thi thiên cầu nguyện cho người công chính sẽ gia tăng như cây bá hương và phát triển như cây kè; sự kết quả này sẽ tuôn tràn đến cuộc đời người khác.

Dennis Moles

shares