Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 10 năm 2017

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Đâm rễ trong Chúa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 10 năm 2017

Đâm Rễ Trong Chúa

Đọc: Giê-rê-mi 17:5–8 |

Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; Gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi, mà lá vẫn xanh tươi. Giê-rê-mi 17:8

Khi bạn tôi chuyển đến nhà mới, họ trồng cây hoa tử đằng gần hàng rào và hy vọng cây sẽ trổ hoa sau 5 năm vun trồng. Hơn hai mươi năm, họ vui hưởng vẻ đẹp của cây này, tỉa cành và chăm sóc nó cẩn thận. Nhưng đột nhiên cây chết vì người láng giềng phun thuốc diệt cỏ bên kia hàng rào. Chất độc đã ngấm vào rễ của cây hoa tử đằng và cây đã chết — hoặc là bạn tôi nghĩ thế. Một bất ngờ đến với họ, năm sau một số chồi non nứt lên từ mặt đất.

Chúng ta thấy hình ảnh những cây đang sum suê và những cây đang héo tàn khi tiên tri Giê-rê-mi liên tưởng chúng với dân của Chúa, là những người tin cậy Chúa hoặc bỏ qua đường lối của Ngài. Những ai bước theo Chúa sẽ đâm rễ mình vào đất gần dòng nước và sinh bông trái (Giê. 17:8), nhưng ai đi theo lòng mình sẽ như thạch thảo trong hoang mạc (c.5–6). Tiên tri mong mỏi dân của Chúa sẽ nương cậy vào Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, để họ sẽ là “cây trồng bên bờ suối” (c.8).

Chúng ta biết “Cha [Ta] là người trồng nho” (Gi. 15:1) và trong Ngài chúng ta có thể nương dựa và nhờ cậy (Giê. 17:7). Nguyện chúng ta sẽ theo Ngài với cả tấm lòng để sanh ra kết quả lâu dài.

Lạy Chúa yêu thương, con muốn theo Ngài cách trọn vẹn, dù lúc khô hạn hay khi dư dật. Xin giúp con chạy đến với Ngài để tìm sự giúp đỡ và hy vọng.
Khi chúng ta bước theo Chúa, Ngài làm cho chúng ta được thịnh vượng.

 bởi Amy Boucher Pye

CHÚ GIẢI

Sứ đồ Phao-lô cũng nói về tầm quan trọng của việc đâm rễ thuộc linh trong Đấng Christ. Trong Cô-lô-se 2:6-7 chúng ta đọc thấy: “Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ.” Sự miêu tả này tạo nên một bức tranh đẹp đẽ. Đâm rễ ngụ ý đến sự vững chắc và không di chuyển được, nhưng thật sự thì sự đâm rễ đó đặt chúng ta vào vị trí bước đi trong Ngài. Những ý tưởng này không mâu thuẫn nhau nhưng bổ sung cho nhau. Bên cạnh việc đâm rễ, chúng ta còn được gây dựng và lập vững trong đức tin của mình, và điều này sinh ra một kết quả lạ thường – đó là lòng biết ơn. Chúng ta càng đâm rễ sâu trong Chúa, chúng ta càng nhận ra mọi điều mà Ngài đã chu cấp cho chúng ta.

Đấng Christ đã cứu chúng ta, làm cho chúng ta vững mạnh và trưởng thành. Còn có sự đáp ứng nào tốt hơn là sống một cuộc đời biết ơn Ngài?

shares