Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 11 năm 2017

53
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 11 năm 2017

Đấng Quyền Năng

Đọc: A-mốt 4:12-13

[Ngài] tạo nên gió… Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. A-mốt 4:13

Một ngày nọ bên bờ biển, tôi rất thích xem một số người lướt ván diều khi họ bật lên dọc theo con nước, di chuyển nhờ sức gió. Khi một người vào bờ, tôi hỏi anh liệu trải nghiệm này có khó khăn như nhìn thấy không. Anh nói: “Không đâu. Thực ra nó dễ hơn môn lướt sóng thông thường vì bạn tận dụng sức gió.”

Sau này, khi đi bộ trên bờ biển, nghĩ về khả năng của gió không chỉ để đẩy những người lướt ván mà còn có thể quật tóc vào mặt tôi, tôi ngừng lại để chiêm nghiệm về Chúa là Đấng Tạo Hóa. Như chúng ta thấy trong sách Cựu Ước của A-mốt, Ngài là Đấng “làm nên đồi núi”, “tạo nên gió” và có thể “đổi hừng đông ra tối tăm” (c.13).

Thông qua vị tiên tri này, Chúa nhắc nhở dân Ngài về quyền năng của Ngài khi kêu gọi họ trở lại cùng Ngài. Vì họ đã không vâng lời Ngài, Chúa phán rằng Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho họ (c.13). Mặc dù chúng ta thấy sự phán xét của Ngài ở đây, nhưng một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng nói về tình yêu hy sinh của Ngài qua việc sai Con Ngài đến để cứu chúng ta (xem Giăng 3:16).

Sức gió vào ngày mát mẻ này ở miền Nam nước Anh đã nhắc nhở tôi về sự bao la vô hạn của Chúa. Nếu bạn cảm nhận cơn gió hôm nay, sao không ngừng lại và suy nghĩ về Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta?

Lạy Cha, cảm ơn Ngài về quyền năng và tình yêu của Ngài. Xin giúp chúng con mỗi ngày nương cậy vào Chúa.
Đức Chúa Trời bởi tình yêu của Ngài đã tạo dựng thế giới. Hãy ca ngợi Ngài!

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Kinh Thánh sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ để miêu tả về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài trong đời sống chúng ta: Ví dụ, Chúa là “Người chăn” (Thi. 23:1; Ês. 40:11), là “vầng đá” (Sáng. 49:24), là “đám lửa thiêu đốt” (Phục. 4:24), và là “nguồn nước sống” (Giê. 2:13). Nhưng vào buổi đầu của công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời được ví như một cơn gió mạnh mẽ. Sáng thế ký 1:2 cho biết “Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Từ Hê-bơ-rơ nói về “Thần” trong câu này có nghĩa là “gió.” Chúng ta không thể nhìn thấy gió, nhưng chúng ta có thể cảm nhận sự mát mẻ của một cơn gió nhẹ và chứng kiến sức mạnh dữ dội của một cơn lốc xoáy hung bạo làm bật gốc cây cối và hủy hoại mọi thứ trên đường đi của nó. Cơn gió gợi cho chúng ta hình ảnh về sự hiện diện không thể thấy được của Đức Chúa Trời, ý muốn tối cao của Ngài, quyền năng vô biên của Ngài và đường lối mầu nhiệm của Ngài. Chúa Jêsus cũng nói về quyền năng đó của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang vận hành để biến đổi đời sống của chúng ta: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:8).

Khi suy ngẫm về Đức Chúa Trời quyền năng, lòng bạn đáp ứng thế nào?

shares