http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Hằng ngày - Lời Sống hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 28 tháng 2 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Tiếng Cười Thầm Trong Bóng Đêm

Đọc: Giăng 11:17-27 |

Trong bài báo “Dự án Mới nhất của Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ: Thách Thức Cái Chết” của tờ Washington Post, Ariana Cha viết về những nỗ lực giúp con người trường thọ của Peter Thiele và những gã khổng lồ công nghệ khác. Họ chuẩn bị bỏ hàng tỉ đô-la vào dự án này.

Nhưng họ làm hơi trễ một chút vì sự chết đã bị đánh bại rồi! Chúa Jêsus nói: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:25-26). Chúa Jêsus đảm bảo với chúng ta rằng những ai đặt lòng tin nơi Ngài sẽ không bao giờ và không hề chết dưới bất cứ hoàn cảnh nào.

Nói rõ hơn là, thân thể của chúng ta rồi sẽ chết đi – và không ai có thể thay đổi sự thật này. Nhưng phần suy nghĩ, lập luận, nhớ thương và phiêu lưu mà chúng ta gọi là “tôi, chính tôi” thì sẽ không bao giờ và không hề chết đi.

Và đây là tin tốt lành nhất: Đó là một tặng phẩm! Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp nhận ơn cứu chuộc Chúa Jêsus ban cho. Suy ngẫm về ý niệm này, C. S. Lewis đã mô tả nó như thể một “tiếng cười thầm trong đêm” – ý muốn nói một điều gì đó hết sức giản đơn nhưng lại chính là lời giải đáp.

Một số người nói rằng: “Sao đơn giản thế!” Tôi nói, nếu Đức Chúa Trời yêu bạn ngay từ trước khi bạn sinh ra và muốn bạn sống với Ngài mãi mãi, thì tại sao Chúa lại phải làm cho nó trở nên khó khăn và phức tạp?

Lạy Chúa Jêsus yêu quý, con tin Ngài đã chết vì tội lỗi của con và đã sống lại từ kẻ chết. Con muốn tiếp nhận Ngài làm chủ và làm Đấng Cứu Chuộc con và con xin đi theo Ngài. Xin tha tội cho con và giúp con, từ giờ phút này trở đi, sống cuộc đời làm vui lòng Ngài.
Đấng Christ đã thay cánh cửa tối tăm của sự chết bằng cổng sự sống ngập tràn ánh sáng.
CHÚ GIẢI: Khi đối diện với cái chết, chúng ta thường có khuynh hướng phủ nhận sự đau đớn hoặc rơi vào tình trạng sống trong tuyệt vọng, chỉ nhìn thấy đau buồn. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Jêsus cho thấy sự kinh khiếp của sự chết lẫn sự đảm bảo về sự sống. Vì sự chết là hình ảnh méo mó đầy đau buồn đối với công trình sáng tạo tốt lành của Chúa, nên Chúa Jêsus chính là sự sống lại và sự sống hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đó. Nếu chúng ta đọc toàn bộ câu chuyện về sự sống lại của La-xa-rơ, chúng ta sẽ có được một bức tranh đầy đủ hơn về phản ứng của Chúa Jêsus trước sự chết và đau buồn. Ngài “bồi hồi trong lòng” và “xúc động” (Giăng 11:33) và Ngài đã khóc (c.35). Nhìn thấy tất cả những kinh khiếp của sự chết, Ngài đã chiến thắng sự chết và khiến La-xa-rơ sống lại. Việc Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” (c.43) cho chúng ta thêm hy vọng về sự sống lại của thân thể này.