Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 6 năm 2017

61
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 6 năm 2017

Tác Phẩm Dang Dở

Đọc: Rô-ma 7:14-25 |

Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Rô-ma 7:24-25

Lúc qua đời, nghệ sĩ vĩ đại Michelangelo đã để lại nhiều dự án dang dở. Nhưng có bốn tác phẩm điêu khắc mà ông không hề có ý định hoàn tất, đó là: Người Nô Lệ Có Râu, Người Nô Lệ Atlas, Người Nô Lệ Tỉnh Giấc và Người Nô Lệ Trẻ. Dù có vẻ như còn dang dở, nhưng đó là ý định của Michelangelo. Ông muốn thể hiện cảm giác khi bị làm nô lệ mãi mãi.

Thay vì điêu khắc những bức tượng có dây xích, Michelangelo đã để các bức tượng kẹt trong đá cẩm thạch mà chúng được chạm khắc. Hình dáng thân thể hiện ra trên đá, nhưng không trọn vẹn. Các cơ bắp gập lại, nhưng các bức tượng này không bao giờ có thể tự giải phóng mình.

Tôi đồng cảm với các bức tượng người nô lệ ngay lập tức. Cảnh ngộ của họ không khác gì trận chiến giữa tôi với tội lỗi. Tôi không thể tự giải thoát: Như các tác phẩm điêu khắc, tôi bị mắc kẹt, làm “nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi” (Rô. 7:23). Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể thay đổi bản thân. Nhưng tạ ơn Chúa, bạn và tôi sẽ không còn là tác phẩm dang dở nữa. Chúng ta sẽ không trọn vẹn cho đến khi lên thiên đàng, nhưng ngay trong lúc này, nếu chúng ta đón nhận công tác biến đổi của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ biến đổi chúng ta. Đức Chúa Trời hứa sẽ hoàn thành việc lành mà Ngài đã bắt đầu trong chúng ta (Phil. 1:6).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã khiến chúng con trở nên những tạo vật mới qua công tác của Con Ngài là Chúa Jêsus Christ để giải phóng chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Ngài là thợ gốm; chúng con là đất sét.

bởi Amy Peterson |

shares