Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 03 năm 2018

27
0
http://baigiangtinlanh.com
Chậu Nước Yêu Thương

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 03 năm 2018

Chậu Nước Yêu Thương

Đọc: Giăng 13:1–17

Rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Giăng 13:5

Một ngày nọ, trong lớp học Vật Lý nhiều năm trước, thầy giáo yêu cầu chúng tôi nói cho thầy biết màu sơn của bức tường cuối lớp là gì mà không được quay mặt lại. Không một ai trong chúng tôi trả lời được vì chúng tôi không chú ý.

Đôi khi chúng ta bỏ lỡ hoặc không chú ý tới những “điều vụn vặt” trong cuộc sống chỉ vì chúng ta không thể nhớ hết mọi thứ. Và đôi khi chúng ta không nhìn thấy điều đã có bấy lâu nay.

Tôi đã cảm nhận như thế khi gần đây tôi đọc lại câu chuyện Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ. Câu chuyện thật quen thuộc vì thường được đọc trong Tuần lễ Thương Khó. Chúng ta thật kinh ngạc vì Cứu Chúa và là Vua của chúng ta lại cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Vào thời Chúa Jêsus, ngay cả các đầy tớ Do Thái cũng không phải làm công việc thấp kém này. Nhưng điều mà trước đây tôi không chú ý đến là Chúa Jêsus, Đấng Thần Nhân đã rửa chân cho cả Giu-đa. Dù biết rõ Giu-đa sẽ phản bội Ngài như Kinh Thánh chép trong Giăng 13:11, Chúa Jêsus vẫn hạ mình rửa chân cho Giu-đa.

Tình yêu mà Chúa tuôn đổ ra trong chậu nước là tình yêu dành cho cả kẻ sẽ phản bội Ngài. Khi suy ngẫm các sự kiện xảy ra trong tuần lễ này hướng đến sự phục sinh của Chúa Jêsus, nguyện Ngài ban cho mỗi chúng ta sự khiêm nhường để bày tỏ tình yêu của Chúa cho cả bạn hữu lẫn kẻ thù.

Lạy Chúa Jêsus Christ, xin đầy dẫy tình yêu của Ngài trong con để con sẵn lòng rửa chân cho người khác vì sự vinh hiển của Ngài.
Vì tình yêu, Chúa Jêsus đã hạ mình rửa chân cho các môn đồ.

bởi Amy Boucher Pye

shares