Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 04 năm 2018

88
0
http://baigiangtinlanh.com
Nhìn Xem Chúa Jêsus

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 04 năm 2018

Nhìn Xem Chúa Jêsus

Đọc: Hê-bơ-rơ 3:1-6

Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài, miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hi vọng của chúng ta cho đến cuối cùng. Hê-bơ-rơ 3:6

Nếu trên đời này từng có một người trung thành, thì đó chính là anh Justice. Anh là một người chung thủy trong hôn nhân, tận tụy trong công việc đưa thư và mỗi Chúa Nhật đều đảm nhiệm vai trò một người lãnh đạo tại hội thánh của chúng tôi. Gần đây, tôi về thăm lại hội thánh thời thơ ấu và ngay phía trên chiếc đàn piano vẫn là cái chuông mà anh Justice rung để báo hiệu giờ học Kinh Thánh sắp kết thúc. Chiếc chuông vẫn tồn tại qua sự thử nghiệm của thời gian. Và dù anh Justice đã về với Chúa nhiều năm rồi, nhưng di sản trung tín của anh vẫn còn ở lại.

Hê-bơ-rơ chương 3 khiến người đọc chú ý đến một đầy tớ trung tín và là Con trung tín. Dù sự trung tín của Môi-se như một “đầy tớ” Chúa là điều không thể phủ nhận, nhưng Chúa Jêsus mới là Đấng mà các tín hữu được dạy phải nhìn xem. “Do đó, thưa anh em thánh… hãy suy nghĩ đến… Đức Chúa Jêsus” (c. 1). Thật là niềm khích lệ cho tất cả những ai đang đối diện với cám dỗ (2:18). Di sản của họ chỉ có thể đến từ việc bước theo Chúa Jêsus, Đấng trung tín.

Bạn sẽ làm gì khi những cơn gió cám dỗ thổi ào ạt xung quanh mình? Khi bạn mệt mỏi sờn lòng và muốn bỏ cuộc? Phần Kinh Thánh này mời gọi chúng ta, như một bản dịch đã diễn giải: “Hãy nhìn Chúa Jêsus thật kỹ” (3:1 bản The Message). Hãy nhìn Ngài một lần nữa – nhìn đi nhìn lại. Khi một lần nữa học về Chúa Jêsus, chúng ta thấy được Con đáng tin cậy của Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta sự can đảm để sống trong gia đình của Ngài.

Lạy Cha, qua Thánh Linh Ngài, xin ban năng lực để chúng con dạn dĩ yêu mến, tôn vinh và bước theo Chúa Jêsus Christ.
Nhìn xem Chúa Jêsus sẽ giúp chúng ta can đảm đối diện với những thử thách trong cuộc đời.

bởi Arthur Jackson |

CHÚ GIẢI

Sách Hê-bơ-rơ được viết để khích lệ các tín hữu Do Thái đang đối diện với sự bắt bớ và khó khăn vì đức tin của mình, giờ đây họ đang có nguy cơ bị trôi lạc và quay lại với Do Thái giáo. Trước giả cảnh báo họ về việc từ bỏ Đấng Christ (2:1-3; 3:7-15; 6:4-6; 10:26-31) và trình bày sự ưu việt của Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúa Jêsus trổi hơn các thiên sứ (chương 1-2), hơn Môi-se (chương 3-4) và chức tế lễ của A-rôn (chương 5-7) và Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm hoàn hảo (chương 8-10). Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Môi-se được so sánh với Đấng Christ. Dù Môi-se là một đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus vẫn vượt trổi hơn Môi-se bởi vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời (3:5-6).

Việc suy ngẫm về sự ưu việt của Chúa Jêsus khích lệ bạn tin cậy Ngài trong lúc thử thách thế nào?

Sim Kay Tee

 

shares