Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 07 năm 2018

40
0
http://baigiangtinlanh.com
hy-vong-trong-luc-dau-buon

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 07 năm 2018

Hy Vọng Trong Lúc Đau Buồn

Đọc: Lu-ca 24:13–32

Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. Lu-ca 24:31

Khi tôi mười chín tuổi, người bạn thân của tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi. Nhiều tuần và nhiều tháng sau đó, tôi chìm ngập trong đau buồn. Nỗi đau khi mất đi một người bạn còn quá trẻ và quá tuyệt vời đã che khuất tầm nhìn của tôi, và nhiều lúc tôi không thèm chú ý đến mọi việc diễn ra xung quanh mình. Tôi như bị mù lòa trước đau đớn và buồn bã, đến nỗi không thể thấy Chúa.

Trong Lu-ca 24, hai môn đồ rất bối rối và đau buồn sau cái chết của Chúa Jêsus, nên họ không nhận ra mình đang đi cùng với chính Người Thầy đã phục sinh của họ, ngay cả khi Ngài dùng Kinh Thánh giải thích lý do Đấng Cứu Thế được hứa ban phải chết và sống lại. Chỉ khi Ngài lấy bánh và bẻ ra thì họ mới nhận biết đó là Chúa Jêsus (c.30–31). Mặc dù khi Chúa Jêsus chết, các môn đồ đã đối diện với sự chết cùng mọi sự kinh khiếp, nhưng thông qua sự phục sinh của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã phục hồi niềm hy vọng của họ.

Tương tự như các môn đồ, có thể chúng ta cũng trĩu lòng vì những bối rối và đau buồn. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng và an ủi khi biết rằng Chúa Jêsus đã sống lại và Ngài đang hành động trên thế giới này và trong chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn đối diện với những đau đớn, nhưng chúng ta có thể mời Đấng Christ cùng bước với mình qua những lúc đau khổ. Ngài là Sự Sáng của thế gian (Giăng 8:12), Ngài có thể chiếu rọi hy vọng, xóa tan mọi mây mờ.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã chiếu rọi ánh sáng vào chỗ tối tăm. Xin ban cho con niềm hy vọng khi đau buồn và xin giúp con nhìn thấy vinh quang Ngài.
Dù đang đau buồn, chúng ta vẫn có niềm hy vọng trong Chúa Jêsus.

bởi Amy Boucher Pye

shares