Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 1 năm 2018

79
0
http://baigiangtinlanh.com
Như Con Trẻ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 1 năm 2018

Như Con Trẻ

Đọc: Ma-thi-ơ 18:1-5; 19:13-14

Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Ma-thi-ơ 18:3

Vào một buổi tối của nhiều năm trước, sau khi cùng cầu nguyện trước khi đi ngủ với đứa con gái hai tuổi, vợ tôi ngạc nhiên khi cháu hỏi: “Chúa Jêsus ở đâu vậy mẹ?”

Vợ tôi trả lời: “Chúa Jêsus ở trên thiên đàng và Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài đang ở ngay tại đây với chúng ta. Và Ngài có thể ở trong lòng con nếu con mời Ngài bước vào.”

“Con muốn Chúa Jêsus ở trong lòng con.”

“Một ngày nào đó, con có thể mời Ngài vào lòng.”

“Con muốn mời Ngài vào lòng con ngay bây giờ cơ.”

Thế là cháu cầu nguyện: “Chúa Jêsus ơi, xin bước vào lòng con và ở với con.” Và điều đó đã bắt đầu cho hành trình đức tin của cháu với Ngài.

Khi các môn đồ hỏi Chúa Jêsus ai là người lớn nhất trong nước thiên đàng, Ngài đã gọi một đứa trẻ đến và để đứng giữa họ (Ma-thi-ơ 18:1-2). Ngài phán: “Nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng… Còn ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta” (c.3-5).

Qua đôi mắt của Chúa Jêsus, chúng ta có thể nhìn một đứa trẻ tin Ngài như một gương mẫu đức tin. Và chúng ta được dạy phải tiếp đón tất cả những ai mở lòng mình ra với Ngài. Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy” (19:14).

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã kêu gọi chúng con bước theo Ngài với một đức tin đơn sơ chân thành như con trẻ.
Đức tin của chúng ta nơi Chúa Jêsus phải giống như một đứa trẻ đặt lòng tin nơi Ngài.

bởi  David McCasland 

CHÚ GIẢI

Chúa Jêsus ví sánh sự cao trọng với việc trở nên như con trẻ. Bất cứ ai đến với Ngài phải đến trong tinh thần phụ thuộc, luôn mong đợi, dễ tiếp nhận và khiêm nhường như con trẻ (Mat. 18:2-4). Khi còn trên đất, Chúa Jêsus đã gọi các môn đồ cách trìu mến là “con cái bé nhỏ” (Giăng 13:33) và sứ đồ Giăng cũng trìu mến gọi chúng ta là “các con bé nhỏ” (I Giăng 2:1, 12, 18, 28). Tuy nhiên, khi được sử dụng để nói đến ý tiêu cực, từ con trẻ hay “trẻ sơ sinh” chỉ về những tín hữu không trưởng thành hay yếu đuối (I Côr. 3:1-3: Êph. 4:13-14; Hêb. 5:13).

Khi nào bạn cần tin cậy Đấng Christ với đức tin như con trẻ?

Sim Kay Tee

shares