Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 11 năm 2017

30
0
http://baigiangtinlanh.com
Sức mạnh của sự cảm thông

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 11 năm 2017

Sức Mạnh Của Sự Cảm Thông

Đọc: Hê-bơ-rơ 2:14-18; 13:1-3

Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ. Hê-bơ-rơ 13:3

Mặc vào bộ trang phục Robot cảm nhận sự lão hóa của tuổi 70, ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy già đi khi trải nghiệm sự suy giảm về thị lực, thính lực và khả năng di chuyển. Bộ trang phục này được thiết kế để giúp những người chăm sóc hiểu rõ hơn các bệnh nhân của họ. Phóng viên Tạp chí Wall Street là Geoffrey Fowler đã mặc một bộ và viết: “Trải nghiệm không thể quên và đôi lúc thật khốn khổ đã không chỉ làm sáng tỏ về tuổi già, mà còn về cách mà thiết bị thực tế ảo có thể dạy về sự cảm thông và định hình các nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh.”

Sự cảm thông là khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của người khác. Trong suốt thời kỳ sự bách hại nặng nề xảy ra với những người theo Chúa Jêsus, tác giả thư Hê-bơ-rơ đã khuyên giục các tín hữu “hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ; và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ” (13:3).

Đây chính là điều Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta. Chúa Jêsus đã trở nên giống như chúng ta “trong mọi phương diện… hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ” (2:17-18).

Đấng Christ, Đấng đã trở nên giống như chúng ta, mời gọi chúng ta giúp đỡ, đồng hành với người khác “như chính mình cũng bị… với họ” trong suốt thời gian khó khăn của họ.

Lạy Chúa Jêsus, chúng con thật kinh ngạc vì Ngài sẵn lòng trở nên xương thịt như chúng con để mua lấy sự cứu rỗi cho chúng con. Xin ban cho chúng con ân điển để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hôm nay.
Chúa Jêsus mời gọi chúng ta đồng hành với người khác như thể chúng ta đang ở vị trí của họ.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Hê-bơ-rơ 2:17-18 cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã phải mang lấy mọi đau thương và tội lỗi của con người trên Ngài để vừa thấu hiểu, vừa chữa lành cho nhân loại. Nhưng mỗi người trong chúng ta có thể thực sự cảm thông và giúp đỡ những tín hữu khác đang chịu khổ không? Sách Hê-bơ-rơ nói rằng “có thể”, lưu ý rằng hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời (2:10-14; 13:1). Trong một gia đình yêu thương, những ràng buộc về cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi khi một thành viên trong gia đình chịu khổ, thì tất cả mọi người đều cùng chịu khổ với họ (13:3). Tương tự như vậy, Phao-lô lập luận rằng bởi vì các tín hữu được hiệp một trong Đấng Christ trở nên một thân qua Thánh Linh của Ngài, nên khi có bất kỳ ai chịu khổ, thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng (1 Cô. 12:26). Nhưng tình yêu thương mạnh mẽ lạ thường của hội thánh cũng nên bày tỏ ra cho những người lạ ở ngoài hội thánh (Hê. 13:2), vì mỗi tín hữu đã được Chúa yêu thương khi vẫn còn là một tội nhân (Rô. 5:8).

Việc củng cố các mối liên hệ trong hội thánh tạo ra nhiều cơ hội tốt để vươn tới người chưa tin như thế nào?

shares