Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29 tháng 3 năm 2017

67
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc

Thử Thách

Đọc: Gia-cơ 1:1-12 |

Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống. Gia-cơ 1:2

Mùa đông vừa rồi khi thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Colorado, tôi được biết sự thật lạ thường về cây dương lá rung. Toàn bộ khu rừng nhỏ gồm những cây dương lá rung thân trắng mảnh khảnh có thể lớn lên từ chỉ một hạt giống và có chung hệ thống rễ. Những hệ thống rễ này có thể tồn tại hàng ngàn năm dù chúng có sinh ra cây con hay không. Chúng nằm im dưới đất, chờ đợi lửa, nước lụt hay tuyết lở sẽ dọn sạch không gian cho chúng trong khu rừng bị che khuất. Sau khi thảm họa nhiên nhiên đã dọn sạch đất, rễ cây dương lá rung đã có thể đón nắng. Bộ rễ tái tạo nên các cây con, mà sẽ trở thành những cây lớn.

Đối với cây dương lá rung, sự sinh trưởng xảy ra nhờ sự tàn phá của thảm họa thiên nhiên. Gia-cơ viết rằng sự tăng trưởng đức tin cũng xảy ra nhờ những khó khăn. Ông viết “hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4).

Thật khó để vui mừng trong thử thách, nhưng chúng ta có thể hy vọng khi biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh khó khăn để giúp chúng ta tiến đến sự trưởng thành. Giống như cây dương lá rung, đức tin có thể tăng trưởng trong thử thách bởi khó khăn sẽ dọn chỗ trong tấm lòng chúng ta để ánh sáng Chúa chạm đến.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ở cùng chúng con trong những lúc thử thách, và giúp đỡ chúng con tăng trưởng trong những hoàn cảnh khó khăn.
Thử thách và thử nghiệm có thể kéo chúng ta lại gần Đấng Christ.
CHÚ GIẢI: Gia-cơ nói rằng thử thách sẽ cho thấy đức tin của chúng ta có thật hay không (Gia-cơ 1:3), và chính thử thách cũng sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn (c. 4). Sứ đồ Phao-lô cũng tin rằng chịu khổ là một điều ích lợi. Ông nói: “chúng ta cũng vui mừng… trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn” (Rô. 5:3–5). Hãy đọc Gia-cơ 1:12 và xem thử điều gì đang chờ đợi những người chịu đựng sự thử thách vì đức tin nơi Chúa Jêsus.
shares