Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29 tháng 7 năm 2017

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29 tháng 7 năm 2017

Đặc Ân Được Đến Gần

 Đọc: Hê-bơ-rơ 12:18-24 |
Anh em đã đến gần… Hội Thánh của những con trưởng. Hê-bơ-rơ 12:22-23

Dù chỉ là một mô hình thôi nhưng đền tạm được xây dựng ở miền nam Y-sơ-ra-ên thật uy nghi. Được xây với kích cỡ như thật và rất gần với các thông số kỹ thuật được đề ra trong Xuất Ê-díp-tô ký 25-27 (tất nhiên không phải bằng vàng và gỗ si-tim thật), ngôi đền tạm này đứng sừng sững trong sa mạc Negev.

Khi đoàn du lịch của chúng tôi được dẫn qua “Nơi Thánh” và vào “Nơi Chí Thánh” để xem “hòm giao ước”, một số người đã do dự. Chẳng phải đây là nơi thánh khiết nhất, là nơi chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào hay sao? Làm sao chúng tôi có thể vào đó cách bình thường như thế?
Tôi có thể tưởng tượng dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy sợ hãi ra sao mỗi lần mang của tế lễ đến gần hội mạc. Họ biết rằng mình đang bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ắt hẳn họ đã cảm thấy vô cùng kinh sợ, mỗi khi Đức Chúa Trời có một sứ điệp cho họ thì sứ điệp đó được truyền tải qua Môi-se.

Ngày nay, quý vị và tôi có thể trực tiếp ra mắt Đức Chúa Trời vì biết rằng sự hy sinh của Chúa Jêsus đã phá bỏ sự ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời (Hê. 12:22-23). Mỗi chúng ta có thể trò chuyện với Chúa bất cứ lúc nào và trực tiếp lắng nghe Ngài khi chúng ta đọc Lời Ngài. Chúng ta được đến gần Ngài cách trực tiếp, là điều mà dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể mơ ước. Mong rằng chúng ta không xem thường điều đó nhưng biết quý trọng đặc ân tuyệt vời khi được đến với Cha Thiên Thượng như những con cái yêu dấu của Ngài.

Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Cha về đặc ân tuyệt vời mà Chúa Jêsus đã ban cho chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể đến trước mặt Ngài, nhận biết rằng mình đã được tha thứ và được thanh tẩy bởi huyết của Đấng Christ. Nguyện chúng con không bao giờ quên sự hy sinh rất lớn lao của Ngài.
Qua sự cầu nguyện, chúng ta được đến gần Cha Thiên Thượng ngay.

bởi Leslie Koh |

shares