Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 9 năm 2017

59
0
http://baigiangtinlanh.com
Làm mới lại đức tin

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 9 năm 2017

Làm Mới Lại Đức Tin

 Đọc: Giăng 20:24-29 |
Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Hê-bơ-rơ 10:23

Khi con trai của chúng tôi chiến đấu với cơn nghiện ma túy, nếu bạn nói với tôi rằng một ngày nào đó Chúa sẽ dùng kinh nghiệm của bạn để khích lệ những gia đình đang đối diện với những cuộc chiến tương tự, tôi sẽ khó mà tin nỗi điều đó. Chúa có cách để tạo ra điều tốt lành từ những hoàn cảnh khó khăn mà bạn không dễ nhìn thấy khi đang phải trải qua chúng.

Sứ đồ Thô-ma cũng không ngờ rằng Chúa có thể khiến điều tốt lành xuất hiện từ thách thức lớn nhất đối với đức tin của ông – đó là việc Chúa Jêsus bị đóng đinh. Thô-ma không có mặt với các môn đồ khác khi Chúa Jêsus phục sinh hiện ra với họ, và vì quá đau buồn, ông nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin” (Giăng 20:25). Nhưng sau đó, khi Chúa Jêsus hiện ra với tất cả các môn đồ, giữa đám mây ngờ vực của Thô-ma, Thánh Linh Chúa đã thúc giục ông đưa ra một lời tuyên bố đức tin hùng hồn. Khi Thô-ma tuyên bố: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con” (c.28), ông đã hiểu được lẽ thật rằng Chúa Jêsus thật sự là Đức Chúa Trời trong xác thể, đang đứng ngay trước ông.

Đó thật sự là một lời xưng nhận đức tin can đảm, đã khích lệ và truyền cảm hứng cho mọi tín hữu ở hàng thế kỷ sau đó.

Đức Chúa Trời có thể làm mới đức tin trong lòng chúng ta, ngay cả trong những lúc ít trông đợi nhất. Chúng ta luôn có thể trông đợi sự thành tín của Ngài. Không điều gì là quá khó cho Ngài!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài vĩ đại hơn những khó khăn lớn nhất của chúng con – và lớn hơn cả những nghi ngờ và sợ hãi nhất của chúng con!
Chúa có thể biến những nghi ngờ thành những lời tuyên xưng đức tin hùng hồn.

bởi James Banks |

CHÚ GIẢI

Dù Đức Chúa Trời có thể dường như im lặng và thậm chí chúng ta không nhìn thấy, nhưng Ngài chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta (Hêb. 13:5). Ngài luôn tể trị và khiến mọi điều trở thành ích lợi cho chúng ta; không có gì lãng phí trong bàn tay của Đức Chúa Trời (xem Rô. 8:28). Trong I Cô-rinh-tô 10:13, sứ đồ Phao-lô quả quyết với chúng ta rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hành động vì chúng ta: “Những [thử thách] trong cuộc đời bạn là điều mà người khác cũng kinh nghiệm. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài sẽ không cho phép [thử thách] xảy đến hơn sức chịu đựng của bạn. Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy một lối thoát để bạn có thể chịu đựng được” (Bản dịch NLT). Khi trải qua những khó khăn của cuộc sống, chúng ta hãy lấy đức tin để nhìn thấy “Đấng không thấy được” bởi vì “Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín” (Hêb. 11:27; 10:23).

Để suy gẫm thêm, hãy đọc I Cô-rinh-tô 1:9, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24, II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 và II Ti-mô-thê 2:13. Hãy để Đức Chúa Trời thành tín bồng ẵm bạn và ban cho bạn một đức tin tươi mới.

shares