Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 05 năm 2018

34
0
http://baigiangtinlanh.com
Thay Đổi Cách Nhìn

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 05 năm 2018

Thay Đổi Cách Nhìn

Đọc: Thi Thiên 73:12-28

Con cảm thấy cực nhọc phiền lòng. Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 73:16-17

Quê tôi đã trải qua một mùa đông khắc nghiệt nhất trong vòng ba mươi năm qua. Các cơ của tôi nhức mỏi sau nhiều giờ xúc tuyết rơi không ngớt. Bước vào nhà sau khi cảm thấy nỗ lực của mình dường như vô ích, mệt mỏi đá bật đôi ủng ra, tôi được chào đón bằng hơi ấm của ngọn lửa và các con đang quây quần quanh đó. Khi từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, cái nhìn về thời tiết của tôi hoàn toàn thay đổi. Thay vì thấy thêm việc phải làm, tôi vui hưởng vẻ đẹp của những nhành cây đóng băng và tuyết phủ một màn trắng xóa lên phong cảnh mùa đông không màu.

Tôi thấy một sự thay đổi tương tự, nhưng sâu sắc hơn nhiều ở ông A-sáp khi đọc những lời trong Thi Thiên 73. Lúc đầu, ông than van về những gì đang diễn ra trên thế giới, kẻ ác dường như lại được ban thưởng. Ông nghi ngờ giá trị của việc trở nên khác biệt và sống vì lợi ích của người khác (c.13). Nhưng khi bước vào nơi thánh của Chúa, tầm nhìn của ông thay đổi (c.16-17): ông nhớ lại rằng Chúa sẽ phán xét thế gian cùng mọi nan đề cách toàn vẹn và quan trọng hơn là thật phước hạnh khi được ở với Chúa (c.28).

Khi sợ hãi trước vô vàn những nan đề trên thế giới, chúng ta có thể bước vào nơi thánh của Chúa trong sự cầu nguyện để được mạnh mẽ bởi lẽ thật làm thay đổi tầm nhìn và cuộc đời, đó là sự phán xét của Chúa đúng hơn của chúng ta. Dù có thể hoàn cảnh không thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nhìn.

Lạy Chúa, con thật dễ ngã lòng trước những sự việc đang diễn ra. Xin giúp con thấy rằng Ngài đang hành động.
Chúa giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn.

bởi Kirsten Holmberg 

CHÚ GIẢI

Trong Thi Thiên 37, Đa-vít cũng có cùng tâm trạng bối rối như A-sáp viết trong Thi Thiên 73 – kẻ ác được thịnh vượng trong khi người tin kính phải chịu bất công. Đa-vít bảo những người đang chịu bất công đừng phiền muộn hay ghen tị, vì Chúa là Đấng công bình và một ngày kia, Ngài sẽ sửa lại mọi thứ (Thi. 37:7-11, 35-38). Thay vào đó, những người kính sợ Chúa cần an nghỉ trọn vẹn nơi Ngài và tiếp tục sống cuộc đời thánh sạch (c.3-6). Vì Chúa sẽ “không từ bỏ người thánh của Ngài” (c.28).

Bạn có thấy nặng lòng vì sự bất công? Niềm hy vọng được bày tỏ trong những Thi thiên này khích lệ và khiến bạn vững lòng hơn thế nào?

Sim Kay Tee

 

shares