http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 1 năm 2019 – Nhắm Mắt Lại

Nhắm Mắt Lại

Đọc: Sáng thế ký 3:1–10

Xin Chúa ở cùng, dẫn dắt chúng ta trong việc học Lời Chúa mỗi ngày! Xin hãy cầu thay cho nhau mỗi buổi sáng. Cảm tạ ơn Chúa! Cảm ơn quý vị!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=aDRn464vXHE