Home Bài viết Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 3...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 3 tháng 7 năm 2017

83
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 3 tháng 7 năm 2017

Dẹp Mọi Ngăn Trở

Đọc: Giô-suê 7:1-12 |

Nếu các con không tiêu trừ các vật đáng diệt ấy, thì Ta không còn ở với các con nữa. Giô-suê 7:12

Hạn nộp bài viết sắp đến nơi trong lúc dư âm của trận cãi vã giữa tôi với chồng vào buổi sáng hôm đó vẫn còn quay cuồng trong đầu. Tôi nhìn chăm chăm vào con trỏ nhấp nháy, ngón tay đặt trên bàn phím. Anh ấy cũng đã sai, Chúa ơi.

Khi máy tính tắt, tôi thấy một khuôn mặt cau có xuất hiện trên màn hình. Những sai lầm mà tôi không chịu thừa nhận đang chi phối tôi nhiều hơn cả bài viết mà tôi phải nộp. Chúng khiến cho mối liên hệ giữa tôi với chồng và với Chúa càng căng thẳng.

Tôi vớ lấy điện thoại, kìm nén niềm kiêu hãnh và xin chồng tha thứ. Chồng tôi cũng xin lỗi tôi và tôi cảm nhận được sự bình an khi hòa giải. Tôi cảm tạ Chúa và hoàn thành bài viết của mình đúng hạn.

Dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm cả sự đau đớn vì tội lỗi của mình lẫn niềm vui của sự phục hồi. Giô-suê đã cảnh báo dân sự Chúa không được tư lợi trong cuộc chiến chiếm Giê-ri-cô (Giôs. 6:18), nhưng A-can đã lấy trộm chiến lợi phẩm và giấu trong trại mình (7:1). Chỉ sau khi tội lỗi của ông bị phơi bày và bị xử lý (c.4-12) thì cả dân tộc mới được hưởng sự hòa giải với Đức Chúa Trời.

Giống như A-can, chúng ta thường không quan tâm việc “giấu tội lỗi trong trại mình” khiến tấm lòng chúng ta xa cách Chúa và tác động đến những người xung quanh ra sao. Công nhận Chúa Jêsus là Chúa, thừa nhận tội lỗi mình và cầu xin sự tha thứ là nền tảng để có được mối liên hệ lành mạnh và trung tín với Chúa và với người khác. Khi mỗi ngày chúng ta biết đầu phục Đấng Tạo Hóa yêu thương và là Đấng Vùa Giúp, chúng ta vừa có thể hầu việc Ngài, vừa tận hưởng sự hiện diện của Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tội lỗi, xưng nhận và từ bỏ tội lỗi của mình để có thể nuôi dưỡng các mối liên hệ yêu thương với Ngài và với người khác. Trong danh Chúa Jêsus, A-men.
Chúa có thể tẩy sạch tấm lòng tội lỗi đang ngăn trở mối thông công của chúng ta với Ngài và với người khác.

bởi Xochitl E. Dixon |

shares