Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 9 năm 2017

30
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 9 năm 2017

Sự Thờ Phượng Vô Giá

Đọc: Mác 12:38-44 |

Còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. Mác 12:44

Tôi thường dùng khả năng viết lách để thờ phượng và phục vụ Chúa, đặc biệt là trong lúc này, khi mà sức khỏe của tôi không cho phép đi lại nhiều. Do vậy, khi một người quen với tôi nói rằng những gì tôi viết không có giá trị, tôi đã cảm thấy nản lòng. Và tôi nghi ngờ tầm quan trọng của những gì tôi đang dâng lên Chúa.

Nhờ sự cầu nguyện, học Kinh Thánh và sự khích lệ từ chồng, gia đình và bạn bè, Chúa khẳng định với tôi rằng chỉ một mình Ngài mới có thể đánh giá động cơ của chúng ta có phải thờ phượng Chúa hay không và của lễ đó có xứng đáng dâng lên Ngài hay không, chứ không phải lời nhận xét của người khác. Tôi đã xin Đấng ban mọi ân tứ tiếp tục giúp tôi phát triển những kỹ năng và cho tôi có cơ hội chia sẻ những điều mà Ngài ban cho.

Khi đề cập đến sự dâng hiến, Chúa Jêsus cho thấy tiêu chuẩn khác biệt của Ngài về giá trị (Mác 12:41-44). Trong khi người giàu bỏ nhiều tiền vào thùng dâng hiến thì có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó vài đồng “trị giá một phần tư xu” (c.42). Chúa tuyên bố bà đã dâng nhiều hơn hết thảy những người còn lại (c.43), dù phần dâng hiến của bà dường như chẳng đáng là bao so với những người kia (c.44).

Mặc dù câu chuyện về người đàn bà góa này nói đến việc dâng hiến tài chính, nhưng qua đó chúng ta học được rằng mỗi hành động dâng hiến đều có thể là biểu hiện của sự thờ phượng và vâng lời Chúa xuất phát từ lòng yêu mến Ngài. Giống như người đàn bà góa kia, chúng ta cũng tôn kính Chúa bằng cách dâng hiến cách rộng rãi và vui lòng với tất cả những điều Ngài ban. Khi chúng ta dâng cho Chúa thời gian, tài năng hoặc tiền bạc với lòng yêu mến Ngài, thì chúng ta đang dâng lên Ngài những của lễ thờ phượng vô giá.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài không bao giờ so sánh con với người khác khi con dâng lên cho Ngài những điều quý nhất mà Ngài đã ban cho con.
Của lễ dâng lên Chúa xuất phát từ lòng yêu mến Ngài là sự thờ phượng vô giá.

bởi Xochitl E. Dixon |

CHÚ GIẢI:Có bao giờ bạn cảm thấy những gì mình có quá ít ỏi hoặc chẳng có gì để dâng hiến không? Thật là một cảm giác tồi tệ phải không? Có thể đó là một lý do Phúc Âm Mác kể cho chúng ta nghe về ngày Chúa Jêsus ngồi xuống bên cạnh hộp đựng tiền dâng trong đền thờ để quan sát mọi người dâng hiến. Ngài thấy có những người dâng nhiều tiền của, rồi Ngài thấy một người đàn bà góa nghèo dừng lại để bỏ hai đồng xu. Tại sao bà lại phiền muộn như vậy? Điều quan trọng hơn là bà đang nghĩ gì? Bà đã dâng mọi thứ mình có. Các môn đồ của Chúa Jêsus chắc hẳn đang ở gần đó, bởi vì Ngài bảo họ xem người đàn bà nghèo này và nhấn mạnh rằng bà đã dâng rất nhiều.

Có thể bây giờ bạn đang tự hỏi: Chúa Jêsus đang nghĩ gì? Thật sự thì Ngài không nói rằng tất cả chúng ta nên như người đàn bà này, dâng mọi thứ mình có vào thùng dâng hiến. Nhưng điều mà Người Thầy của chúng ta muốn nói là Đức Chúa Trời đánh giá mọi điều khác với chúng ta. Điều quyết định nên giá trị của những gì người đàn bà này dâng cho Chúa là tấm lòng của bà.

shares