Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 04 năm 2018

68
0
http://baigiangtinlanh.com
Phá Bỏ Xiềng Xích

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 04 năm 2018

Phá Bỏ Xiềng Xích

Đọc: Ê-phê-sô 1:3-14

Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Ê-phê-sô 1:7

Chúng tôi nhận thấy chuyến viếng thăm Thánh Đường Hội Thánh Đấng Christ ở Stone Town, Zanzibar vô cùng cảm động vì ngôi thánh đường nằm ở một nơi mà trước đây là khu chợ nô lệ lớn nhất Đông Phi. Các kiến trúc sư thiết kế ngôi thánh đường này muốn thể hiện rằng Phúc Âm đã phá bỏ xiềng xích của chủ nghĩa nô lệ qua một biểu tượng cụ thể. Nơi đây không còn là nơi của tội ác và sự tàn bạo nữa, nhưng là hiện thân của ân điển Đức Chúa Trời.

Những người xây dựng ngôi thánh đường này muốn bày tỏ rằng sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá đã đem lại sự tự do khỏi tội lỗi. Đây là điều sứ đồ Phao-lô nói đến trong bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô: “Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài” (Êph. 1:7). Từ cứu chuộc ở đây chỉ về một khái niệm được dùng ngoài chợ trong thời Cựu Ước, khi người ta mua lại một người hay một vật nào đó. Chúa Jêsus đã mua chuộc con người từ cuộc đời làm nô lệ cho tội lỗi và điều ác.

Trong lời mở đầu của thư tín này (c.3-14), sứ đồ Phao-lô đã vui mừng khi suy nghĩ về sự tự do của mình trong Đấng Christ. Hết lời ngợi khen này đến lời ngợi khen khác, ông chỉ ra công tác ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta thông qua sự chết của Chúa Jêsus, đã giải phóng chúng ta khỏi những trói buộc của tội lỗi. Chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa, nhưng được giải phóng để sống cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài.

Lạy Chúa, qua sự chết của Con Ngài, Ngài đã ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin giúp con chia sẻ món quà ân điển này với người khác trong ngày hôm nay.
Chúa Jêsus cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

bởi Amy Boucher Pye

 

shares