Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 1 năm 2018

65
0
http://baigiangtinlanh.com
Có Thể Và Sẵn Ban

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 1 năm 2018

Có Thể Và Sẵn Ban

Đọc: Thi Thiên 46

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Thi Thiên 46:1

Khi chồng tôi đang đi làm thì tôi nhận được tin mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi nhắn tin cho chồng rồi gọi điện cho bạn bè và người thân, nhưng không ai có thời gian để trò chuyện với tôi. Lấy bàn tay đang run rẩy che mặt, tôi khóc: “Chúa ơi, xin giúp con.” Sự hiện diện chắc chắn của Chúa đã mang lại cho tôi sự an ủi trong những giây phút mà tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.

Tôi đã cảm ơn Chúa khi chồng tôi về đến nhà và cũng biết ơn Ngài về sự hỗ trợ của người thân, bạn bè sau đó. Dầu vậy, trong những giờ phút đầu tiên trải qua nỗi đau một mình, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện đầy yên ủi của Chúa và điều đó khẳng định rằng Chúa luôn hiện diện và Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Trong Thi Thiên 146, trước giả công bố rằng Chúa là nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta, Ngài hằng giúp đỡ chúng ta (c.1). Khi những hỗn độn tưởng chừng như bủa vây hay khi tâm trí chúng ta bị xâm chiếm bởi những hoạn nạn xung quanh, thì chúng ta không cần phải sợ hãi (c.2-3). Chúa chẳng hề rúng động (c.4-7). Quyền năng của Ngài thật rõ ràng và linh nghiệm (c.8-9). Đấng Bảo Tồn đời đời khiến chúng ta tin quyết nơi bản tính không thay đổi của Ngài (c.10). Chúa là nơi nương náu của chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta mãi mãi (c.11).

Chúa đặt để những người theo Ngài để trở thành những người cầu thay, khích lệ và giúp đỡ nhau. Nhưng Ngài cũng khẳng định rằng Ngài luôn luôn có thể và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Khi kêu cầu Chúa, chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ giữ lời hứa để ban mọi điều cần thiết cho chúng ta. Ngài sẽ an ủi chúng ta thông qua con cái Ngài cũng như sự hiện diện của chính Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã đảm bảo với chúng con rằng lúc nào chúng con cũng có thể đến với Ngài vì Ngài hằng ở với chúng con.
Chúa luôn luôn có thể và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.

bởi Xochitl E. Dixon |

CHÚ GIẢI

Được thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời nói đến sự an toàn cho mỗi cá nhân. Trong Thi Thiên 46, quyền tối cao của Chúa được so sánh với nơi nương náu vững chắc trước những lượn sóng hỗn độn, và sự chết chẳng gây hại gì (c.1-3). Điều này khiến chúng ta đáp ứng bằng sự thờ phượng Chúa trong một thế giới đầy bất an. Thật được an ủi biết bao khi làm theo lời khuyên “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” vì Ngài “sẽ được tôn cao trong các nước, [Ngài] sẽ được tôn cao trên đất nầy” (c.11). Quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời khiến các tín hữu có sự bình an vững chắc trong lòng mà không gì khác có thể ban cho. Đức Chúa Trời công bình đầy ân điển luôn hiện diện ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ta cần giúp đỡ.

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay khiến bạn bình an trong hoàn cảnh của mình thế nào?

Dennis Fisher

 

shares