Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 10 năm 2017

48
0
http://baigiangtinlanh.com
Khám phá những sự mầu nhiệm

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 10 năm 2017

Khám Phá Những Sự Mầu Nhiệm

Đọc: Thi thiên 119:97–104

Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng; vì vậy con ghét mọi đường giả dối. Thi thiên 119:104

Tôi luôn thích thú với trí thông minh và sự am hiểu của Charles Schulz, họa sĩ truyện tranh Peanuts [Đậu Phộng]. Một trong những bức tranh biếm họa của ông mà tôi rất yêu thích xuất hiện trong một cuốn sách nói về giới trẻ trong hội thánh. Bức tranh đó vẽ một thanh niên ôm quyển Kinh Thánh trong lúc nói chuyện điện thoại với bạn: “Tớ nghĩ mình đã thực hiện được một trong những bước đầu tiên để khám phá những bí mật của Cựu Ước… Bây giờ tớ bắt đầu đọc đây!” (Teen-Ager Is Not a Disease [Tuổi thiếu niên không phải là một căn bệnh]).

Thi thiên thứ 119 tuôn tràn lòng khát khao của tác giả muốn được hiểu biết và kinh nghiệm quyền năng của Lời Chúa mỗi ngày. “Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy” (c.97). Sự tha thiết tìm kiếm Chúa đã khiến ông thêm khôn ngoan, hiểu biết và vâng phục Chúa ngày càng hơn (c.98–100).

Kinh Thánh không chứa đựng một công thức thần diệu để “khám phá những bí mật” trong từng trang Kinh Thánh. Quá trình này không chỉ đòi hỏi lý trí mà còn đòi hỏi một sự đáp ứng đối với những điều chúng ta đọc được. Dù có lẽ một số chỗ vẫn còn khiến chúng ta bối rối, nhưng chúng ta có thể nắm lấy những lẽ thật mà mình hiểu rõ và thưa với Chúa: “Lời Chúa ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con! Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng; Vì vậy con ghét mọi đường giả dối” (c.103–104).

Một hành trình khám phá tuyệt vời đang đợi chờ chúng ta trong Lời Chúa.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban Kinh Thánh nhằm giúp chúng con khôn ngoan và hiểu biết để bước theo con đường sự sống của Ngài hôm nay.
Cam kết đọc và vâng theo Lời Chúa là khởi đầu cho hành trình khám phá tình yêu và năng quyền của Ngài mỗi ngày.

bởi David McCasland |

CHÚ GIẢI

Thi Thiên 119 nổi tiếng là chương dài nhất trong Kinh Thánh. Đây là một bài thi thiên theo thể chữ đầu, mỗi phần bắt đầu bằng một ký tự trong bảng chữ cái tiếng Hy Bá Lai. Thi thiên này ca ngợi sự tốt lành và giá trị của luật pháp Chúa. Luật pháp phản ánh thuộc tính của Chúa; khi chúng ta nhìn vào luật pháp, chúng ta học biết về Ngài.

Khi bạn dành thời gian để học Lời Chúa trong tuần này, hãy suy ngẫm về những gì bạn học được về thuộc tính của Chúa.

shares