Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 11 năm 2017

69
0
http://baigiangtinlanh.com
Không được hoàn hảo nhưng được yêu

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 11 năm 2017

Không Hoàn Hảo, Nhưng Được Yêu

Đọc: Lu-ca 7:36-50 |

Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Rô-ma 5:8

Tại Nhật Bản, thực phẩm được chuẩn bị và đóng gói một cách kỹ lưỡng, không chỉ ngon mà còn phải đẹp mắt. Tôi thường tự hỏi liệu mình đang mua thực phẩm hay bao bì! Do người Nhật chú trọng về chất lượng tốt nên các sản phẩm có chút khiếm khuyết thường bị loại bỏ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các sản phẩm wakeari đã trở nên phổ biến. Từ wakeari trong tiếng Nhật nghĩa là “có một lý do”. Các sản phẩm này không bị vứt đi mà được bán với giá rẻ “vì một lý do” — ví dụ, có một vết nứt trên một chiếc bánh gạo.

Bạn tôi sống ở Nhật Bản nói với tôi rằng wakeari cũng là một khẩu hiệu cho những người không hoàn hảo.

Chúa Jêsus yêu tất cả mọi người — kể cả những wakeari mà xã hội gạt sang một bên. Khi một phụ nữ sống cuộc đời tội lỗi biết rằng Chúa Jêsus đang ăn tại nhà một người Pha-ri-si, bà đã đến đó và quỳ xuống dưới chân Chúa Jêsus mà khóc (Lu-ca 7:37-38). Người Pha-ri-si đã liệt bà vào hàng “tội nhân” (c.39), nhưng Chúa Jêsus đã chấp nhận bà. Ngài đã nhẹ nhàng phán với bà, đảm bảo với bà rằng tội lỗi của bà đã được tha (c.48).

Chúa Jêsus yêu thương những người không hoàn hảo, những wakeari — kể cả bạn và tôi. Và minh chứng vĩ đại nhất cho tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là “khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô. 5:8). Là những người nhận lãnh tình yêu của Ngài, chúng ta có thể là những ống dẫn tình yêu Ngài đến với những người lầm lỗi xung quanh mình để họ cũng biết rằng họ có thể nhận được tình yêu của Chúa dù có những khiếm khuyết.

Lạy Chúa, con biết mình không hoàn hảo, vì vậy xin giúp con không giả hình và giả vờ hoàn hảo. Xin mở lòng con với người khác bằng sự chấp nhận và tình yêu thương để họ có thể biết sự quan tâm của Chúa Jêsus dành cho họ.
Những kẻ tan vỡ được phục hồi bởi tình yêu của Chúa.

bởi Albert Lee |

shares