Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 12 năm 2017

44
0
http://baigiangtinlanh.com
Thời gian để hoàn tất

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 12 năm 2017

Thời Gian Để Hoàn Tất

Đọc: Công vụ 14:21–28 |

Từ nơi đó, hai người đáp thuyền về An-ti-ốt, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất. Công vụ 14:26

Gánh nặng công việc chưa hoàn tất vào thời điểm cuối năm có thể làm chúng ta ngã lòng. Trách nhiệm gia đình và công việc dường như không bao giờ hết, những việc chưa hoàn tất hôm nay lại phải dồn sang hôm sau. Nhưng trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta phải dừng lại để ca ngợi lòng thành tín của Chúa và vui mừng về những nhiệm vụ đã hoàn tất.

Sau hành trình truyền giáo thứ nhất của Phao-lô và Ba-na-ba, “hai người đáp thuyền về An-ti-ốt, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển của Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất” (Công. 14:26). Trong khi vẫn còn nhiều việc phải làm để chia sẻ sứ điệp về Chúa Jêsus với người khác, họ đã dành thời gian để tạ ơn Chúa về những gì đã làm được. “Họ triệu tập hội thánh, thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ, và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại” (c.27).

Trong năm vừa qua, Chúa đã làm những việc gì qua đời sống bạn? Ngài đã mở cánh cửa đức tin cho những người thân yêu của bạn như thế nào? Bằng nhiều cách ngoài sức tưởng tượng, Ngài đang hành động qua chúng ta trong những nhiệm vụ dường như không quan trọng và còn dang dở.

Khi chúng ta buồn phiền vì chưa hoàn thành những nhiệm vụ trong công tác phục vụ Chúa, đừng quên tạ ơn Chúa về những điều Ngài đã hành động qua chúng ta. Vui mừng về những gì Chúa đã làm bởi ân điển Ngài sẽ chuẩn bị chúng ta cho những việc sẽ đến!

Lạy Chúa, vào những ngày cuối năm này, chúng con tạ ơn Chúa về tất cả những gì Ngài đã làm trong chúng con và qua chúng con. Bởi ân điển của Ngài, xin mở mắt chúng con để thấy những việc sẽ đến!
Chúa luôn luôn hành động trong chúng ta và qua chúng ta.

bởi David McCasland |

Hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba kéo dài gần 1,500 km, và họ chủ yếu đi bộ. Ban đầu, hai vị giáo sĩ chủ yếu gặp gỡ các thính giả người Do Thái. Trong nhà hội tại An-ti-ốt xứ Pi-si-đi (là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), Phao-lô khơi gợi lên di sản Do Thái giáo của các thính giả. Ông trình bày ngắn gọn lịch sử của Y-sơ-ra-ên và cho thấy rõ lịch sử đó đã đi đến đỉnh điểm là sự ra đời của Đức Chúa Jêsus Christ (Công Vụ 13:13–41). Bài giảng của Phao-lô quá thú vị đến nỗi thính giả mời ông quay trở lại vào ngày Sa-bát sau đó.

Vì có quá nhiều người quay lại lắng nghe ông trong tuần sau đó nên việc này đã khuấy động sự ghen tức trong vòng những người Do Thái có ảnh hưởng tại An-ti-ốt (c. 45). Điều này dường như không làm cho Phao-lô và Ba-na-ba thấy phiền lòng, họ chuyển sang dân ngoại cũng đang hiện diện tại đó và trích dẫn Ê-sai 49:6 cho họ: “Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.” Hội thánh đã phát triển. Sự chống đối mà Phao-lô và Ba-na-ba đối diện chỉ càng làm cho sứ điệp Phúc Âm lan rộng và khiến cho hành trình truyền giáo của họ thành công tốt đẹp.

shares