http://baigiangtinlanh.com
Bài học Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 12 năm 2018 – Mọi sự trở nên mới

Kính thưa quý ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em được cùng nhau học Lời của Ngài mỗi buổi sáng. Xin cầu thay cho nhau, trong Chúa chúng ta là anh em, chúng ta cùng là chiên của đồng cỏ Ngài! Cảm ơn Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=rgs8C1syf3g