http://baigiangtinlanh.com
Bài học Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 12 năm 2018 – Mọi sự trở nên mới

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. II Cô-rinh-tô 5:17

Tôi thích thú với những bãi phế liệu. Tôi thích sửa chữa xe hơi nên thường đến chỗ bãi phế liệu gần nhà. Đó là nơi vắng vẻ, gió lùa qua những đống sắt vụn đã từng là tài sản giá trị của ai đó. Một số bị gãy vụn, hư hỏng còn một số thì không dùng được nữa. Khi bước giữa những lối đi, một chiếc xe đập vào mắt tôi và tôi tự hỏi nó đã trải qua những cuộc phiêu lưu nào trong “tuổi đời” của mình. Giống như cánh cửa trở về quá khứ, mỗi chiếc xe đều có câu chuyện riêng – về con người ao ước mẫu xe mới nhất và sự trôi qua không thể tránh khỏi của thời gian.

Nhưng tôi đặc biệt thích thú việc đem lại sự sống mới cho một vật đã cũ. Bất cứ khi nào lấy được một thứ gì đó đã bị bỏ đi và cho nó sự sống mới trong chiếc xe phục hồi, tôi cảm giác như mình có một chiến thắng nhỏ trước thời gian và sự suy tàn.

Điều đó đôi khi làm tôi nghĩ đến lời của Chúa Jêsus: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật!” (Khải. 21:5). Những lời này nói về việc Chúa tái tạo lại muôn vật, kể cả những người tin Ngài. Tất cả những ai tin nhận Chúa Jêsus đều là “tạo vật mới” trong Ngài (II Côr. 5:17).

Một ngày kia, chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời với Ngài, là điều Ngài đã hứa (Gi. 14:3). Tuổi tác và bệnh tật sẽ không còn huỷ hoại chúng ta nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm cõi đời đời. Mỗi chúng ta có câu chuyện gì để kể lại – đó là câu chuyện về tình yêu cứu chuộc và sự thành tín không hề suy tàn của Đấng Cứu Rỗi chúng ta.Lạy Chúa yêu thương, cảm ơn Ngài vì con là tạo vật mới trong Ngài, và bởi lòng nhân từ và thương xót của Chúa mà Ngài đã ban cho con lời hứa về sự sống đời đời. Kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới là cơ hội cho một khởi đầu tươi mới. Chúa đang làm điều gì mới mẻ trong cuộc đời bạn?bởi James Banks |

CHÚ GIẢI

Phân đoạn hôm nay cho chúng ta hình dung một chút về thiên đàng, được mô tả như một nơi hữu hình (c.1-2). Chúa Jêsus nói Ngài sẽ chuẩn bị một chỗ ở cho chúng ta (Gi. 14:2-3) và lời hứa này được làm thành trong Giê-ru-sa-lem Mới, là thành thánh (Khải. 21:2). Mặc dù thật được an ủi khi biết rằng thiên đàng là nơi hoàn hảo, nhưng điều quan trọng nhất là thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời (c.3). Trong khải tượng cuối cùng về sự bắt đầu cõi đời đời (21:1-22:9), Giăng nghe Đấng Christ tuyên bố: “Xong rồi!” (21:6). Bản Dịch Mới dịch là: “Hoàn tất rồi!” lặp lại tiếng kêu đắc thắng của Đấng Christ trên thập tự giá (Gi. 19:30). Một ngày kia, sự rủa sả của tội lỗi sẽ hoàn toàn bị cất đi và huỷ bỏ (Khải. 21:4-5; xem Sáng. 3:16-19).

K. T. Sim