Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 30 tháng 7 năm 2017

53
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 30 tháng 7 năm 2017

Mọi Thế Hệ

Đọc: Thi thiên 145:1–13 |

Vương quốc Chúa là vương quốc đời đời, quyền cai trị của Chúa tồn tại từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. Thi thiên 145:13

Cha mẹ tôi kết hôn vào năm 1933 trong thời kỳ Đại Suy Thoái. Vợ chồng chúng tôi thuộc thế hệ Baby Boomer, là giai đoạn mà tỷ lệ sinh bùng nổ mạnh mẽ sau Thế Chiến thứ II. Bốn con gái của chúng tôi ra đời vào thập niên bảy mươi và tám mươi, thuộc Thế hệ X và Y. Khi được trưởng dưỡng trong những giai đoạn lịch sử khác nhau như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi có những quan điểm khác nhau về nhiều điều!

Mỗi thế hệ đều có rất nhiều sự khác biệt về kinh nghiệm sống và giá trị sống. Và điều này cũng đúng trong vòng các môn đồ của Chúa Jêsus. Nhưng dù chúng ta thích mặc trang phục gì hoặc thích nghe thể loại âm nhạc nào thì mối liên kết thuộc linh vẫn mạnh mẽ hơn những khác biệt đó.

Thi Thiên 145 là một bài ca ngợi khen Chúa, công bố mối liên kết đức tin bền chặt của chúng ta: “Thế hệ nầy qua thế hệ kia sẽ truyền tụng công việc Chúa, và công bố những việc quyền năng của Ngài… Người ta sẽ loan truyền kỷ niệm về sự tốt lành vô biên của Chúa, và reo mừng ca hát về đức công chính của Ngài” (c.4, 7). Dù có những khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm sống nhưng chúng ta hiệp một với nhau khi cùng tôn cao Chúa. “Họ sẽ nói về vinh quang của vương quốc Chúa, thuật lại quyền năng của Ngài” (c.11).

Dù những khác biệt và sở thích có thể chia rẽ chúng ta, nhưng bởi đức tin chung nơi Chúa Jêsus Christ, Chúa mang chúng ta lại với nhau trong sự tin cậy, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau ca ngợi Chúa. Cho dù tuổi tác và diện mạo của chúng ta có ra sao, chúng ta vẫn cần có nhau! Cho dù chúng ta thuộc thế hệ nào, chúng ta vẫn có thể học hỏi lẫn nhau và cùng tôn cao Chúa—“để bày tỏ cho loài người biết công việc quyền năng của Chúa và vinh quang oai nghi của vương quốc Ngài” (c.12).

Lạy Chúa, xin hiệp nhất con dân Ngài từ mọi thế hệ để tôn cao và ca ngợi Ngài khi chúng con làm chứng về tình yêu của Ngài.
Vương quốc Đức Chúa Trời sống động trong mọi thế hệ.

bởi David McCasland |

shares