Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 8 năm 2017

64
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

Tẩy Sạch

Đọc: Ê-xê-chi-ên 36:24–32 |

Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ê-xê-chi-ên 36:25

Khi mở máy rửa chén dĩa, tôi tự nhủ có gì đó không ổn. Thay vì thấy chén dĩa sạch bóng, tôi lại lấy ra những cái dĩa và ly bám một lớp bụi trắng như phấn. Tôi không rõ nguồn nước ở khu vực bị nhiễm vôi hay cái máy bị hư.

Không giống cái máy rửa chén bị lỗi đó, sự thanh tẩy của Chúa rửa sạch mọi điều ô uế của chúng ta. Trong sách Ê-xê-chi-ên, chúng ta thấy Chúa đang kêu gọi dân Ngài trở về cùng Ngài khi Ê-xê-chi-ên chia sẻ sứ điệp về tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội khi họ đi theo các thần khác và các dân tộc khác. Tuy nhiên, Chúa khoan dung chào đón họ trở về với Ngài. Ngài hứa tẩy sạch “mọi điều ô uế [của họ] và mọi thần tượng [của họ]” (36:25). Khi Ngài đặt Thần Ngài trong họ (c.27), Ngài sẽ đưa họ đến một nơi có nhiều hoa lợi, không có đói kém (c.30).

Giống như thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên, ngày nay Chúa chào đón chúng ta trở lại với Ngài nếu chúng ta lầm đường lạc lối. Khi chúng ta đầu phục ý chỉ và đường lối của Ngài thì Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta và biến đổi chúng ta. Khi có Thánh Linh của Ngài ngự trong chúng ta, Ngài giúp chúng ta bước theo Ngài mỗi ngày.

Lạy Chúa, thật tuyệt vời khi được Ngài thanh tẩy và tha thứ. Tạ ơn Ngài đã biến đổi con thành một người mới. Xin dạy con biết đầu phục Ngài mỗi ngày để ngày càng giống Chúa Jêsus hơn.
Chúa thanh tẩy chúng ta.

bởi Amy Boucher Pye | 

CHÚ GIẢI: 
Chúng ta có thấy hình ảnh của chính mình trong những người nam, người nữ của Kinh Thánh không? Chúng ta ở đó trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên về một Đức Chúa Trời mà tình yêu của Ngài như đám lửa hay thiêu đốt. Dân thành Giê-ru-sa-lem đã phải lưu đày ở Ba-by-lôn để học biết rằng việc họ yêu mến thần tượng do chính tay mình tạo ra sẽ hủy hoại chính họ. Tuy vậy, câu chuyện chưa kết thúc với dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn. Đấng Mê-si-a mà họ đã chờ đợi từ lâu cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng đến giúp đỡ chúng ta để từ bỏ những tình yêu vô giá trị, để Ngài có thể tha thứ và phục hồi chúng ta lại với chính Ngài.
shares