Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 05 năm 2018

75
0
http://baigiangtinlanh.com
Mối Tương Giao Bị Gián Đoạn

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 05 năm 2018

Mối Tương Giao Bị Gián Đoạn

Đọc: Ma-thi-ơ 27:32-50

Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con? Ma-thi-ơ 27:46

Tiếng kêu lớn đầy đau đớn xuyên qua không gian ban trưa tăm tối. Tôi tưởng tượng tiếng kêu đó át đi âm thanh than khóc của bạn hữu và những người thân yêu đang tụ họp dưới chân Chúa Jêsus. Tiếng kêu đó hẳn đã át đi tiếng rên rỉ của những phạm nhân đang hấp hối hai bên Chúa Jêsus. Và chắc chắn tiếng ấy đã khiến tất cả những ai nghe thấy đều hoảng hốt.

Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” Chúa Jêsus kêu lớn tiếng trong sự thống khổ và đau đớn khi Ngài bị treo trên cây thập tự đầy sỉ nhục trên đồi Gô-gô-tha (Mat. 27:45-46).

Ngài thốt lên: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?”

Tôi không thể nghĩ ra lời nào đau lòng hơn thế. Từ trước đời đời, Chúa Jêsus đã ở trong mối tương giao hoàn hảo với Đức Chúa Trời là Cha. Cha và Con đã cùng nhau tạo dựng vũ trụ, tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài và lập kế hoạch cứu rỗi. Chưa bao giờ trong khoảng thời gian vô cùng đó, Cha và Con không ở trong mối tương giao trọn vẹn với nhau.

Và giờ đây, khi nỗi thống khổ của thập tự giá tiếp tục đem đến nỗi đau tan nát trên Chúa Jêsus – khi Ngài mang lấy tội lỗi của thế gian, lần đầu tiên Ngài không cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Đó là con đường duy nhất. Chỉ thông qua mối tương giao gián đoạn này chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi. Và chỉ vì Chúa Jêsus đã sẵn sàng trải qua cảm giác bị lìa bỏ trên thập tự giá mà loài người chúng ta mới có được mối tương giao với Đức Chúa Trời.

Cảm ơn Chúa Jêsus vì nhờ Ngài trải qua nỗi đau như vậy mà chúng ta mới được tha thứ.

Lạy Chúa Jêsus, một lần nữa chúng con kinh ngạc trước sự hy sinh của Ngài. Chúng con quỳ xuống trước Ngài với lòng biết ơn, cảm tạ Ngài về những điều Ngài đã làm cho chúng con trên thập tự giá. Cảm ơn Ngài đã giúp chúng con có mối tương giao với Cha đời đời.
Thập tự giá bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với loài người hư mất.

bởi Dave Branon 

 

shares