Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 10 năm 2017

44
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 10 năm 2017

Câu Chuyện Của Bà Ruth

Đọc: Rô-ma 10:1–13 |

Vì, ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Rô-ma 10:13

Bà Ruth không thể kể câu chuyện của mình mà không có nước mắt. Trong những năm của tuổi 80, bà không thể đi lại nhiều được nữa, có lẽ bà không còn được chú ý nhiều trong các sinh hoạt của hội thánh. Bà phải đi nhờ xe, phụ thuộc vào người khác và vì sống một mình nên bà không có nhiều ảnh hưởng với người khác.

Nhưng khi kể với chúng tôi về kinh nghiệm ơn cứu rỗi—như bà vẫn thường kể — bà Ruth là một thí dụ tuyệt vời về ân điển của Đức Chúa Trời. Khi bà khoảng ba mươi mấy tuổi, một người bạn mời bà đến dự nhóm vào một buổi tối nọ. Bà không biết mình sẽ đi nghe giảng. Bà nói: “Tôi sẽ không đi nếu biết trước.” Bà là người đã có “tôn giáo,” và điều đó chẳng giúp ích gì cho bà. Nhưng bà đã đi. Và bà đã nghe được tin tức tốt lành về Chúa Jêsus trong buổi tối đó.

Giờ đây, hơn 50 năm sau, bà khóc với những giọt nước mắt vui mừng khi kể lại Chúa Jêsus đã biến đổi đời sống bà thể nào. Buổi tối đó, bà đã trở nên con cái Đức Chúa Trời. Câu chuyện của bà không bao giờ là câu chuyện xưa cũ.

Dù câu chuyện của chúng ta có giống với câu chuyện của bà Ruth hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta thực hiện bước đơn giản là đặt đức tin nơi Chúa Jêsus và tin nơi sự chết cùng sự phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu” (Rô. 10:9).

Đó là điều bà Ruth đã làm. Bạn cũng có thể làm như vậy. Chúa Jêsus là Đấng cứu chuộc, biến đổi và là Đấng ban cho chúng ta đời sống mới.

Lạy Cha Thiên Thượng, con đã đi tìm ý nghĩa cuộc sống mà không tìm được. Giờ đây con muốn đặt đức tin nơi Chúa Jêsus Christ và những gì Ngài đã làm bởi sự chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Hôm nay con tin cậy Ngài.
Thuộc về Đấng Christ không phải là kinh nghiệm được cải tạo; mà là được tái tạo.

bởi Dave Branon

shares